23/1989. (III. 12.) MT rendelet

a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozó élelmezési költségtérítéséről

1. §[1] A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és velük munkaviszonyban álló munkavállalóra, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottra (a továbbiakban együtt: munkavállaló).

2. § (1)[2] A kiküldetésben levő munkavállalónak az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségeinek fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés (a továbbiakban: napidíj) jár.

(2)[3] Napidíj számlával (egyszerűsített számlával) igazolt összegként, vagy költségátalányként számolható el.

3. § (1)[4]

(2)[5] Átalányként a munkavállalót legalább napi száztíz forint napidíj illeti meg.

(3)[6] A rendszeresen kiküldetést teljesítő munkavállalónak a munkáltató havi átalányt állapíthat meg. Ennek összegét az egy napra megállapított napidíj-átalány és a havi átlagban kiküldetésben töltött naptári napok figyelembevételével kell meghatározni.

4. § (1) Nem számolható el napidíj

a) ha a távollét időtartama a 6 órát nem éri el,

b)[7] ha a munkáltató a munkavállaló élelmezését a kiküldetés helyén biztosítja.

(2) Szálloda igénybevétele esetén, amennyiben a szállodaköltség a kötelező reggeli árát tartalmazza, a napidíj összegét 20%-kal csökkenteni kell.

5. § (1) Ez a rendelet 1989. május 1. napján lép hatályba.

(2) A dolgozó belföldi hivatalos kiküldetése, illetőleg külszolgálata, valamint áthelyezése alkalmával felszámítható költségek megtérítéséről szóló 33/1951. (I. 31.) MT rendelet 12-14. és 21. §-a, továbbá a közszolgálati alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén felszámítható egyes költségek megállapításáról szóló 9/1957. (II. 2.) Korm. rendelet hatályát veszti.

(3)[8]

Lábjegyzetek:

[1] Az 1. § a 141/1993. (X. 13.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] A 2. § (1) bekezdése a 141/1993. (X. 13.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

[3] A 2. § (2) bekezdésének második mondatát a 141/1993. (X. 13.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

[4] A 3. § (1) bekezdését a 141/1993. (X. 13.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

[5] A 3. § (2) bekezdése a 141/1993. (X. 13.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

[6] A 3. § (3) bekezdése a 141/1993. (X. 13.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

[7] A 4. § (1) bekezdésének b) pontja a 141/1993. (X. 13.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

[8] Az 5. § (3) bekezdése beiktatva az utóbb hatályon kívül helyezett 82/1988. (XII. 12.) MT rendelet 19. § (3) bekezdés d) pontjánál.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére