1/1990. (VI. 13.) KöM rendelet

az Aggteleki Tájvédelmi Körzet nemzeti parkká nyilvánításáról szóló 7/1984. (XII. 29.) OKTH rendelkezés módosításáról

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontjában és a 13. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

(1) Az Aggteleki Tájvédelmi Körzet nemzeti parkká nyilvánításáról szóló 7/1984. (XII. 29.) OKTH rendelkezés (a továbbiakban: Rek.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az Aggteleki Nemzeti Park területének ingatlannyilvántartási helyrajzi számait a rendelet 1. számú melléklete, a fokozottan védett területeinek ingatlannyilvántartási helyrajzi számait a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza."

(2) A Rek. az e rendelet melléklete szerinti melléklettel egészül ki, és a jelenlegi melléklete 1. számú mellékletre módosul.

2. §

Ez a rendelet 1990. július 1-jén lép hatályba.

Keresztes K. Sándor s. k.,

környezetvédelmi miniszter

Melléklet az 1/1990. (VI. 13.) KöM rendelethez

"2. számú melléklet a 7/1984. (XII. 29.) OKTH rendelkezéshez"

Az Aggteleki Nemzeti Park fokozottan védett területeinek ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

AGGTELEK: A 3, 11, 15, 17-20, 21/h-i-j, 26-31, 39-41, 43-52 erdőgazdasági üzemtervi jelű területek.

BÓDVARÁKÓ: A 032 hrsz-ból a 9/a-c, 10/a-b erdőgazdasági üzemtervi jelű területek.

BÓDVASZILAS: 040, 095, 099, 0122/c-g, 0151, 0159 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, ezen belül az 1-4, 6-7, 17-20 erdőgazdasági üzemtervi jelű területek.

ÉGERSZÖG: 029-031, 032/a-f, 033, 034/3/a-b, 035/1/a-d, 036-037, 038/a-b, 039-040, ezen belül 1-10 13 erdőgazdasági üzemtervi jelű területek.

JÓSVAFŐ: 04-05, 07/5, 08-09, 010/5, 011-013, 014/3, 015-016, 017/1-2, 018-021, 022/1/a-b. 2-3, 023, 024/1-2, 025-029, 030/1-3, 6-8, 10-12, 031/1, 3_9, 11, 14-21, 032, 033/1-5, 034-036, 037/10-11, 16/a-c, 18-19, 22-23, 038-039, 040/1-8, 10-11, 14-15, 19-20, 22, 29-34, 041/1-2, 042-046, 048-052, 053-11, 054, 055/5-10, 12-13, 15, 17-18, 23-24, 26-, 27, 056-059, 060/2-3, 6-10, 061, 062/4, 062/15-19, 063, 064/1, 065-071, 072/1-2, 073/1-2, 5-6, 7-13, 074-076, 077/2-11, 15-19, 078, 079/1-8, 080/2-8, 12, 081, 082/1-3, 083, 084/a-d, 085, 086/2, 087/3-4, 088/5, 7, 8/a-b, 089-95, 096/a-b, 097, 098/2, 099, 0100/4, 0101, 0102/1-4, 0103, 0117, 0138-0161, 0162/1-2, 0163, 0167/a-f, ezen belül az 1-10, és 22-29 erdőgazdasági üzemtervi jelű területek,

MARTONYI: 020/2, 021, 022/1-2, 023 ezenbelül a 9-14 erdőgazdasági üzemtervi jelű területek.

SZÖGLIGET: 0205, 0257/a-f, 0263, ezenbelül a 2-3, 20, 26 b-c, 29/f erdőgazdasági üzemtervi jelű területek

TERESZTENYE: 024/1/a-c, 025-026, 027/1, 028/a-c, 034-035, 037/a-f, 038-041, 056-060, 061/a-m, 062, 063/a-c.

TORNANÁDASKA: 068/b-d, belterület 7/3, 12 ezen belül a 6-8 erdőgazdasági üzemtervi jelű területek.

TORNASZENTANDRÁS: 074"

Tartalomjegyzék