1990. évi XXX. törvény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról[1]

Az Országgyűlés az Alkotmány 34. §-ának végrehajtása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. §[2] A Magyar Köztársaság minisztériumai a következők:

Belügyminisztérium,

Földművelésügyi Minisztérium,

Honvédelmi Minisztérium,

Igazságügyi Minisztérium,

Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium,[3]

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium,

Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium,

Külügyminisztérium,

Munkaügyi Minisztérium,

Művelődési és Közoktatási Minisztérium,

Népjóléti Minisztérium,

Pénzügyminisztérium.

2. § Az Országos Tervhivatal e törvény hatálybalépésével egyidejűleg megszűnik, feladat- és hatáskörét a Pénzügyminisztérium látja el.

3. §[4]

4. §[5] Ahol e törvény hatálybalépését megelőzően kiadott jogszabály

a) Művelődési Minisztériumot, művelődési minisztert említ, ott Művelődési és Közoktatási Minisztériumot, illetőleg művelődési és közoktatási minisztert;

b)[6] Kereskedelmi Minisztériumot, kereskedelmi minisztert említ, ott a belkereskedelmi és idegenforgalmi feladatok tekintetében Ipari és Kereskedelmi Minisztériumot, illetőleg ipari és kereskedelmi minisztert, egyéb esetekben pedig Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumát, illetőleg nemzetközi gazdasági kapcsolatok miniszterét;

c)[7] Ipari Minisztériumot vagy Ipari és Kereskedelmi Minisztériumot, illetve ipari miniszter vagy ipari és kereskedelmi minisztert említ, ott Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztériumot, illetőleg ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi minisztert

d) Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumot, mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztert említ, ott Földművelésügyi Minisztériumot, illetőleg földművelésügyi minisztert;

e)[8] Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztériumot, közlekedési, hírközlési és építésügyi minisztert említ, ott az építőipari tevékenység ágazati irányításával kapcsolatban - az építéstervezés kivételével - Ipari és Kereskedelmi Minisztériumot, illetőleg ipari és kereskedelmi minisztert, más építésügyi feladatok tekintetében Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumot, illetőleg környezetvédelmi és területfejlesztési minisztert, egyéb esetekben pedig Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot, illetőleg közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztert;

f) Szociális és Egészségügyi Minisztériumot, szociális és egészségügyi minisztert említ, ott Népjóléti Minisztériumot, illetőleg népjóléti minisztert;

g) Állami Bér- és Munkaügyi Hivatalt, Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökét említ, ott Munkaügyi Minisztériumot, illetőleg munkaügyi miniszteri;

h)[9] Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztériumot, környezetvédelmi és vízgazdálkodási minisztert említ, ott a vízügyi, vízgazdálkodási feladatok tekintetében Közlekedési; Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot, illetőleg közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztert, egyéb esetekben pedig Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumot, illetőleg környezetvédelmi és területfejlesztési minisztert;

i) Országos Tervhivatalt, Országos Tervhivatal elnökéi említ, ott Pénzügyminisztériumot, illetőleg pénzügyminisztert;

j) Országos Árhivatal elnökét említ, ott pénzügyminisztert

kell érteni.

4/A. §[10] Ahol jogszabály Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma, illetőleg a nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere feladat- és hatásköréről rendelkezik, ott az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium, illetőleg az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter feladat- és hatáskörét kell érteni.

5. § (1) Ez a törvény az új Minisztertanács megalakulásával egyidejűleg lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1987. évi VII. törvény, valamint az ezt módosító 1988. évi XVI. törvény.

6. § Az e törvény 1. §-ában felsorolt minisztériumok új hatáskörének megállapításához szükséges törvénymódosító javaslatokat a Minisztertanács - az e törvény hatálybalépésétől számítolt 120 napon belül - köteles az Országgyűlés elé terjeszteni.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság ideiglenes elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés megbízott elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Az Országgyűlés a törvényi az 1990. május 9-ei ülésén fogadta el.

[2] Megállapította az 1994. évi LVI. törvény 1. §-a. Hatályos 1994.07.14.

[3] Módosította az 1996. évi LXXIV. törvény 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.10.16.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXXXVII. törvény 22. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[5] A bezető részt módosította az 1990. évi LXVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatályos 1990.09.15.

[6] Megállapította az 1990. évi LXVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatályos 1990.09.15.

[7] Megállapította az 1996. évi LXXIV. törvény 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.10.16.

[8] Megállapította az 1990. évi LXVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatályos 1990.09.15.

[9] Megállapította az 1990. évi LXVIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatályos 1990.09.15.

[10] Megállapította az 1996. évi LXXIV. törvény 1. § (3) bekezdése. Hatályos 1996.10.16.