1990. évi LXVIII. törvény

a kormányzati munkamegosztás megváltozásával összefüggésben egyes törvények módosításáról[1]

Az Országgyűlés a minisztériumok új feladat- és hatáskörének megállapítása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. § A belkereskedelemről szóló, az 1989. évi VI. törvénnyel módosított 1978. évi I. törvény 36. §-a (2) bekezdésében, 38. §-a (1) bekezdésében, valamint 40. §-ában a nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere helyett ipari és kereskedelmi minisztert kell érteni.

7. § A társadalmi-gazdasági tervezésről szóló 1972. évi VII. törvény, a módosításáról és egységes szövegéről rendelkező 1985. évi II. törvény, valamint az egyes törvények és törvényerejű rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 1990. évi XXII. törvény 50-53. §-ai a hatályukat vesztik.

8. §[7]

9. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1990. szeptember 3-ai ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LVII. törvény 45. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LXXXV. törvény 6. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1995.11.02.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi LXXVII. törvény 15. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1997.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi XXXVI. törvény 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.07.08.