1990. évi XLVI. törvény

a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 1989. évi XVII. törvény módosításáról és kiegészítéséről[1]

1. § A népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 1989. évi XXXIX. törvénnyel módosított 1989. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Nem gyűjthető aláírás munkahelyen és munkaviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben; fegyveres erőknél és fegyveres testületeknél szolgálati viszonyban levő személyektől, a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben; tömegközlekedési eszközön; egészségügyi intézmény betegellátó részlegében."

2. § A Tv. 21. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az 1. § (4) bekezdésében foglalt tilalom megszegésével gyűjtött aláírások érvénytelenek."

3. § (1) A Tv. 27. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A népszavazásban résztvevő állampolgárokat az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény alapján nyilvántartásba kell venni. A választók nyilvántartását a tanács hivatali helyiségében 8 napra közszemlére kell tenni és ennek időpontját a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. Egyidejűleg - ugyancsak a helyben szokásos módon - a népszavazás elrendeléséről, továbbá a szavazás napjáról és a szavazóhelyiség címéről a választópolgárokat tájékoztatni kell."

(2) Az országos népszavazás alkalmával az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény 37. §-ának (5) és (6) bekezdését nem kell alkalmazni.

4. § A Tv. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az országos népszavazást az országgyűlési képviselők választására a népszavazást megelőzően kialakított szavazókörökben kell lefolytatni."

5. § A Tv. 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Nem lehet kitűzni országos illetőleg helyi népszavazást az országgyűlési képviselők, illetőleg a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontját megelőző és azt követő 60 napon belüli időpontra."

6. § A szabálysértésekről szóló 1968. évi I. tv. a következő 103/B. §-sal egészül ki:

"Tiltott helyen való aláírásgyűjtés népi és népszavazási kezdeményezés támogatására

103/B. § Aki a népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1989. évi XVII. tv. 1. § (4) bekezdésében megállapított tiltott helyen, népi vagy népszavazás kezdeményezés támogatására aláírást gyűjt, húszezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható."

7. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság ideiglenes elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés megbízott elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1990. július 4-ei ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére