1990. évi LVII. törvény

a közszolgálati tájékoztatási eszközök (Magyar Rádió, Magyar Televízió, Magyar Távirati Iroda) vezetőinek kinevezési rendjéről[1]

1. § (1)[2]

(2)[3] A köztársasági elnök, a miniszterelnök javaslatára - az Országgyűlés kulturális és sajtóügyekkel foglalkozó bizottsága általi nyilvános meghallgatást követően, a bizottság jelenlévő tagjai négyötödös támogatása esetén - kinevezi és felmenti a Magyar Távirati Iroda vezérigazgatóját.

(3)[4] A (2) bekezdés a Magyar Rádió és a Magyar Televízió részvénytársaságok megalapításakor lép hatályba, és ezzel egyidejűleg az (1) bekezdés hatályát veszti.

(4)[5] A köztársasági elnöknek az (1) bekezdésben meghatározott jogköre gyakorlásához a miniszterelnök ellenjegyzése szükséges.

2. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság ideiglenes elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés megbízott elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1990. július 23-ai ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte ugyanezen törvénynek az 1996. évi I. törvény 154. §-ával beiktatott 1. § (3) bekezdése. Hatálytalan a Magyar Rádió Rt. és a Magyar Televízió Rt. megalapításától. A Magyar Rádió Rt.-t 1996. VIII. 1-jén, a Magyar Televízió Rt.-t 1996. X. 1-jén alapították.

[3] Megállapította az 1996. évi CXXVII. törvény 36. § (10) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[4] Beiktatta az 1996. évi I. törvény 154. §-a. Hatályos 1996.02.01.

[5] Számozását módosította az 1996. évi I. törvény 154. §-a. Hatályos 1996.02.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére