1990. évi LVIII. törvény

a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1989. évi XLV. törvény módosításáról[1]

1. § A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1989. évi XLV. törvény (a továbbiakban: törvény) 56. §-ának (2) bekezdése helyére a következő bekezdés lép, egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:

"(2) Ha az adóhatóság 1988-89. évekre állapít meg be nem vallott jövedelmet, az adóhiány megállapítása során az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, kivéve, ha az adóhiány számítása az 1987. évi VI. tv. 25. §-ában foglaltak szerint az adózóra nézve kedvezőbb."

2. § A törvény 68. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és egyidejűleg a jelenlegi (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:

"(5) Az 56. § (2) bekezdésben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Az 1987. évi VI. tv. 25. §-a alapján jogerősen lezárt adómegállapítások esetén az adóhatóság 1990. szeptember 1-jéig határozatát felülvizsgálja, és ha az 56. § (1) bekezdés szerinti adóhiány számítás az adózóra nézve kedvezőbb, határozatát módosítja."

3. § A törvény kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Göncz Árpád s. k,

a Köztársaság ideiglenes elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés megbízott elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1990. július 25-ei ülésnapján fogadta el.