5/1990. (VII. 11.) Korm. rendelet

az egyes pénzintézetek anyagi érdekeltségi rendszerének egyes kérdéseiről szóló - az 58/1990. (III. 23.) MT rendelettel módosított - 52/1989. (VI. 5.) MT rendelet kiegészítéséről

A Kormány az egyes pénzintézetek anyagi érdekeltségi rendszerének egyes kérdéseiről szóló - az 58/1990. (III. 23.) MT rendelettel módosított - 52/1989. (VI. 5.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdését a következőkkel egészíti ki:

1. §

A R. 3. § (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"(1) ...Az így számított bérköltség a Magyar Nemzeti Bank esetében 12,5%-kal növelhető."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az 1990. évet érintő elszámolások során kell alkalmazni.

Dr. Antali József s. k.,

miniszterelnök