92/1990. (V. 10.) MT rendelet

a Magyar Televízió és a Magyar Rádió felügyeletéről szóló 116/1989. (XI. 22.) MT rendelet és az ezt módosító 1/1990. (I. 4.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Magyar Televízió és a Magyar Rádió felügyeletére létrehozott Felügyelő Bizottság feladatát betöltötte, ezért a Minisztertanács a következőket rendeli:

1. §

A Magyar Televízió és a Magyar Rádió felügyeletéről szóló 116/1989. (XI. 22.) MT rendelet, az ezt módosító 1/1990. (I. 4.) MT rendelet hatályát veszti.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 1990. május 2-tól kell alkalmazni.

Németh Miklós s. k.,

a Minisztertanács elnöke