16/1991. (XII. 24.) KTM rendelet

a Mattyi kormorános erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet 7. §, valamint a végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. § (1) bekezdése a) pontjában és a 46. §-ában foglalat felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem.

1. §

Védetté nyilvánítom Mattyi kormorános erdő Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Mattyi 095 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 32,6 hektár kiterjedésű erdőterületet.

2. §

A védett erdő teljes területe fokozott védelem alatt áll.

3. §

A védetté nyilvánítás célja a Dráva árterén közel természetes állapotban fennmaradt erdő értékes növény- és állatvilágának, tájképi megjelenésének megőrzése.

4. §

A védett terület természetvédelmi kezelői feladatait a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete látja el.

5. §

Ez a rendelet 1991. december 31-én lép hatályba.

Keresztes K Sándor s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter