2/1991. (I. 1.) Korm. rendelet

az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtására kiadott 23/1979. (VI. 28.) MT rendelet módosításáról

Az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtása kiadott 23/1979. (VI. 28.) MT rendelet (a továbbiakban: Vhr.) a következők szerint módosul:

1. §

A Vhr. 91. §-ának (1) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe az "Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal" szövegrész lép.

2. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit 1991. január 1. napjától kell alkalmazni; ezzel egyidejűleg

- a Vhr. 2. §-a;

- a Vhr. 4. §-ának (4) bekezdése;

- a Vhr. 5. §-ának (2) bekezdése;

- a Vhr. 6. §-a;

- a Vhr. 7. §-ának (2) és (3) bekezdése;

- a Vhr. 8. §-ának (1), (2), (4) bekezdése;

- a Vhr. 9. és 11. §-a;

- a Vhr. 12. §-ának (1) és (3) bekezdése;

- a Vhr. 15. §-a;

- a Vhr. 16. §-ának (3) bekezdése;

- a Vhr. 17-37. §-ai;

- a Vhr. 50. §-a;

- a Vhr. 51. §-ának (2) bekezdése;

- a Vhr. 52. §-ának (1) bekezdésében a " - tanácsok esetében a középtávú tervidőszakban -" szövegrész;

- a Vhr. 53. § (2), (3) bekezdése;

- a Vhr. 54. §-a;

- a Vhr. 55. §-a;

- a Vhr. 56. §-ának utolsó fordulata;

- a Vhr. 57. §-ának utolsó fordulata;

- a Vhr. 58. §-a;

- a Vhr. 59. §-a;

- a Vhr. 60. §-ának (1) bekezdéséből a tanácsi költségvetési szervre utaló szövegrész, valamint az utolsó mondat;

- a Vhr. 61. §-a;

- a Vhr. 62. §-ának (2) bekezdéséből az "illetőleg tanács elnöke szabályozza" szövegrész, valamint a (4) bekezdés;

- a Vhr. 64. §-a;

- a Vhr. 65. §-a;

- a Vhr. 68. §-ának (4) bekezdése;

- a Vhr. 69. §-ának (5) bekezdése;

- a Vhr. 70. és 79. §-a;

- a Vhr. 90. §-ának b) pontja;

- a Vhr. 92. §-ának (4) bekezdése;

- a Vhr. 96. § (1) bekezdéséből "és a tanács végrehajtó bizottsága, illetőleg szakigazgatási szerve", valamint a "helyi tanács végrehajtó bizottságánál" szövegrész; a (3) bekezdés;

- a Vhr. 97. § (2)-(4) bekezdése hatályukat vesztik.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök