5/1991. (III. 22.) KTM rendelet

a Budai Tájvédelmi Körzet bővítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, a 13. §-ának (1) bekezdésében és a 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem.

1. §

Védetté nyilvánítom és a 9/1978. (TK. 55.) OKTH határozattal létesített Budai Tájvédelmi Körzethez csatolom a mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú összesen 311,9 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A tájvédelmi körzet területéből fokozottan védett területté nyilvánítom a Budakeszi 066, 0180, 0181, a Budaörs 8120, 8896, 8902, a Nagykovácsi 0102 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú összesen 234,2 hektár kiterjedésű területet.

3. §

A tájvédelmi körzet Budaörs 8605, 8606, Nagykovácsi 063, 082, Páty 042 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú összesen 18,3 hektár kiterjedésű területének védelmét feloldom.

4. §

A Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területei közül a Páty 036 hrsz-ből a 14 A-H, Ny, 15 A-K, Ny1-Ny2, Tn, T1 T2 erdőgazdasági üzemtervi jelű és a Perbál 0103 hrsz-ből a 17 A-H, 18 A-J, Tn, 19 B-D, Tn erdőgazdasági üzemtervi jelű 213,5 hektár kiterjedésű területek fokozott védelmét - a védettség fenntartása mellett - feloldom.

5. §

A védetté nyilvánítás célja a Budai hegyvidék természeti, tájképi értékekben gazdag területeinek megőrzése.

6. §

A Budai Tájvédelmi Körzet természeti értékeinek fenntartása, őrzése és bemutatása a Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság feladata.

7. §

Ez a rendelet 1991. március 31-én lép hatályba.

Keresztes K. Sándor s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Melléklet az 5/1991. (III. 22.) KTM rendelethez

A Budai Tájvédelmi Körzet bővítési területének ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

Budakeszi: 051, 0177/12, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186

Budaörs: 1348, 1349, 8120, 8896, 8902

Nagykovácsi: 0119, 0121/1B

Perbál: 0%, 097, 098, 0112

Solymár: 099/2-3, 0107/3, 0109, 0110, 0111, 0112

Budapest II. kerület (belterület): 11663/31, 11663/34, 11664, 11671/2, 11672, 11673, 11700, 11719/5, 11719/6 A-B, 11719/7-8, 11720/6-8, 11724, 11725/1-2, 11734, 15876, 15944, 15969/2, 15980/25-30, 15980/32-37, 15986/4, 15988/4-5, 53438, 53443, 55464

(Külterület): 011226/9 A-B, 011276, 011282, 011339/7, 011352/3-4, 015950, 058909, 058910, 059001, 059324, 059326, 059327, 059328, 059342, 059344, 059345, 059346, 059347, 059455

Budapest XII. kerület (belterület): 10500/10-12, 10522 A-B, 10672, 10819/6, 10819/9, 10819/13, 10886/53,

(Külterület): 08862/1, 09121/15, 09131/2, 09137, 09138/7-8, 09153/1-2, 09154/4, 09269/35, 010467/3, 010486, 010496/24, 010813/5-6, 010819/1

Tartalomjegyzék