1991. évi VI. törvény

a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény módosításáról[1]

1. § A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvénynek - a vállalkozási nyereségadóról szóló 1988. évi IX. törvény módosításáról szóló 1989. évi XLIV. törvény 26. § (1) bekezdésének a) pontjával megállapított - 14. § (2) bekezdése hatályát veszti.

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1991. február 26-ai ülésén fogadta el.