10/1992. (III. 25.) KTM rendelet

a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában és a 46. § (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §[1]

Védetté nyilvánítom Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Debrecen város területén lévő, a melléklet szerinti ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 1092, 1 hektár kiterjedésű erdőterületet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a Magyarországon elsőként védetté nyilvánított öreg tölgyes és a környező erdőtársulások megőrzése az utókor számára. Debrecen város életében a Nagyerdő mindig jelentős szerepet játszott, megőrzése a város és a természetvédelem szempontjából egyaránt fontos.

3. §

A védett terület természetvédelmi kezelői feladatainak ellátása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. §

Ez a rendelet 1992. március 31-én lép hatályba.

Keresztes K Sándor s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Melléklet a 10/1992. (III. 25.) KTM rendelethez[2]

A Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Debrecen

05/13, 06-09, 012, 013/1, 013/2, 050, 052, 053/1, 053/2, 053/4, 053/5, 053/9, 053/10, 056/3, 056/5, 069, 070-073, 22225-22226, 22228, 22231, 22232/1-2, 22253, 22256/2, 22257/1-2, 22258, 22264-22266, 22268, 22271, 22278, 22280/1-2, 22282, 22283/1-2, 22284, 22290, 22292, 22294-22295, 22297, 22299, 22301, 22304/1-2, 22306, 22307/1-2, 22308-22309, 22310/1-2, 22312/1-2, 22313-22315

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 99/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.01.01.

[2] Megállapította a 99/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.01.

Tartalomjegyzék