Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

11/1992. (VIII. 3.) BM rendelet

a Munka Törvénykönyve egyes rendelkezéseinek alkalmazása a hivatásos állomány szolgálati viszonyára

A fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejű rendelet 48. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a munkaügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:[1]

1. §

(1) A rendőrség, a Köztársasági Őrezred, a tűzoltóság, a polgári védelem, valamint a határőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyára a Munka Törvénykönyvének (Mt.) 4-12. §-át, 15., 18-19., 21-28. §-át, 29. §-ának (1) bekezdését, 74. §-át, 81. §-ának (1) és (3) bekezdését, 84-85. §-át, 90. §-ának (1) bekezdését, 91., 97. §-át, 100. §-ának (1) bekezdését, 110. §-ának (1) bekezdését, 111-115. §-át, 117. §-ának (1) bekezdését és (2) bekezdésnek b) pontját, 118. §-ának (1) és (2) bekezdését, 119. §-ának (1) bekezdését, 120. §-ának (1) és (2) bekezdését, 121. §-át, 122. §-ának (1) és (2) bekezdését, 124. §-ának (1)-(2) bekezdését, 125. §-át, 126. §-ának (1) és (2) bekezdését, 127-128., 133-135., 138-140., 151-153. §-át, 154. §-ának (1) bekezdését, 155. §-ának (1) és (3) bekezdését, 156-164. §-át, 174., 176-187., 194-202., 205., 207. §-át értelemszerűen alkalmazni kell.

(2) Az Mt. 90-91. §-ában a felmondás helyett elbocsátást kell érteni, az elbocsátást indokolni kell, a 117. § (2) bekezdésének b) pontja esetében a részben vagy egészben készenléti jellegű munkakörökben a munkaidő a napi 12 órát meghaladhatja. A napi munka befejezése és a másnapi munkakezdés között legalább nyolc óra pihenőidőt kell biztosítani, a 122. § (3) bekezdését alkalmazni kell akkor, ha a szolgálatteljesítés feltételei a munkaközi szünet kiadását lehetővé teszik.

(3) Azokban a munkakörökben, amelyekben az Mt. 117. §-ának (1) bekezdése alapján csökkentett munkaidő bevezetésére került sor és a munka - átszervezés, átcsoportosítás, létszámemelés ellenére - nem végezhető el munkaidőben, a kieső munkaidőt le kell dolgozni. Erre az időre a dolgozót pótlék illeti meg.

(4) A 29. § (1) bekezdésének alkalmazásában reprezentatívnak azt a szakszervezetet kell tekinteni, amelyet az érdekelt szakszervezetek és a munkáltató együttes megállapodásban annak tekintenek.

(5)[2] az MT 165. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a hivatásos állomány tagja az országos parancsnok által - a belügyminiszter rendeletében foglaltak figyelembevételével - meghatározott munkáltatói lakáscélú támogatásban részesíthető.

2. §

(1) A rendelet 1992. augusztus 15-én lép hatályba; egyidejűleg hatályát veszti

- a szolgálati (munka-) időrendszerek és az azzal összefüggő kérdések újbóli szabályozásáról szóló, a 25/1987., a 16/1989. és a 6/1990. BM utasítással módosított 1/1982. BM utasítás és végrehajtási intézkedései;

- az állami tűzoltóság területi szerveinél alkalmazható szolgálati (munka-) időrendszerek és az azzal összefüggő kérdések újbóli szabályozásáról szóló, a 24/1988. és az 50/1990. BM utasítással módosított 4/1982. BM utasítás.

(2) A Munka Törvénykönyvének a Belügyminisztériumnál és szerveinél történő végrehajtása tárgyában kiadott, a 13/1983. és a 29/1987. BM utasítással módosított 23/1981. BM utasítás a hivatásos állomány tekintetében 1992. augusztus 15-től nem alkalmazható.

Dr. Boross Péter s. k.,

belügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1992/85. száma. Megjelent 1992.08.11.

[2] Megállapította a 24/1994. (XII. 9.) BM rendelet 25. § a) pontja. Hatályos 1994.12.10.