15/1992. (X. 29.) IM rendelet

a Szolgálati Jel alapításáról

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §

A büntetés-végrehajtásnál huzamos időn át szolgálati jogviszonyban álló személyek teljesítményének elismerésére "Szolgálati Jel"-et alapítok.

2. §

(1)[1] A Szolgálati Jel a hivatásos szolgálatban eltöltött évek után járó elismerés, amely a büntetés-végrehajtásnál eltöltött 10, 20, 30 és 40 év szolgálati idő után kerül adományozásra. A szolgálati idő számítása szempontjából kizárólagosan a büntetés-végrehajtásnál eltöltött szolgálati idő vehető figyelembe.

(2) A Szolgálati Jel leírását a rendelet melléklete tartalmazza.

3. §

A Szolgálati Jel az eredeti formában csak dísz- és társasági öltözeten viselhető. A kitüntetést a bal felső zubbonyzseb fölé úgy kell elhelyezni, hogy az alsó széle a zsebtakaró felső varrását érintse. A Szolgálati Jel kitűző változata, amely a Szolgálati Jel szalagja, a köznapi, a szolgálati és a megengedett öltözeten is viselhető.

4. §

A Szolgálati Jelet - az erről hozott miniszteri döntés alapján - a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka vagy a megbízottja adja át.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, rendelkezéseit 1993. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Balsai István s. k.,

igazságügyminiszter

Melléklet a 15/1992. (X. 29.) IM rendelethez[2]

A Szolgálati Jel leírása:

A Szolgálati Jel hagyományos, úgynevezett kitüntetés formátumú, szalagon függő, 40 mm átmérőjű, rézötvözetből készült egyoldalas vert érem. Az érem stilizált babérkoszorú által keretezett mezőben paragrafussal díszített könyvábrázolás, amely a törvényt és a törvényességet jelképezi, mellette a szolgálati idő jelképe a homokóra. A két jelkép alatt a szolgálati éveket jelentő számok: 10, 20, 30, illetve 40. A 10, 20, 30, illetve 40 év után járó változat színében eltérő: bronz színű a 10 év után járó, ezüst színű a 20 év után járó, illetve aranyozott színű a 30 és a 40 év után járó. A Szolgálati Jel szalagja sötétlila, farkasfog mintájú beszövéssel; a farkasfog minta végig háromszínű, piros, fehér, zöld.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 32/2011. (IX. 29.) BM rendelet 11. §-a. Hatályos 2011.09.30.

[2] Megállapította a 32/2011. (IX. 29.) BM rendelet 12. §-a (lásd 5. melléklet). Hatályos 2011.09.30.

Tartalomjegyzék