Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

30/1992. (XII. 29.) KHVM rendelet

a belföldi vasúti árufuvarozás díjairól szóló 1/1991. (I. 14.) KHVM rendelet módosításáról

A belföldi vasúti árufuvarozás díjairól szóló, a 3/1992. (I. 23.) KHVM rendelettel módosított 1/1991. (I. 14.) KHVM rendeletet (a továbbiakban: R.) az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következők szerint módosítom:

1. §

A R. IV. részének 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"IV.

Egyéb díjak

9. §

(1) Külön jogszabályban megállapított határidőt követően

a) kocsilemondásért

1. normál nyomközű kocsinként 1700 Ft

2. keskeny nyomközű kocsinként 850 Ft

b) konténerlemondásért

1. közepeskonténerenként 340 Ft

2. nagykonténerenként 680 Ft

díjat kell fizetni.

(2) A fuvaroztató által okozott kocsisérülés esetén a kocsinak javításra történő vontatásáért 1700 Ft vontatási díjat - valamint, ha a fuvarozót a javításra küldött kocsi után "kocsibér" terheli -, további 1700 Ft átalánydíjat lehet felszámítani.

(3) A 10. §-ban megállapított kirakási és berakási idő túllépéséért

a) a fuvarozó tulajdonában lévő normál és széles nyomközű vasúti kocsiknál kocsinként és óránként:

0-tól 24 óráig 100 Ft

25 órától 48 óráig 200 Ft

48 óra felett 300 Ft

b) a fuvarozó tulajdonában lévő keskeny nyomközű kocsikért óránként 20 Ft kocsiálláspénzt kell fizetni.

(4) Ha a kirakási és berakási idő a 10. § (8) bekezdésének d) pontjában foglaltak alapján szünetel, a szünetelés időtartamára kocsihasználati díjat kell fizetni. A kocsihasználati díj a fuvarozó tulajdonában lévő széles és normál nyomközű vasúti kocsiknál kocsinként és óránként 100 Ft."

2. §

A R. a következő V. résszel és 10. §-sal egészül ki, egyúttal az V. rész és a 10. § számozása VI. részre és 11. §-ra változik.

"V.

Kirakási és berakási idő

10. §

(1) A normál és széles nyomközű vasúti kocsik kirakási és berakási ideje a (3)-(7) bekezdésben felsorolt kivételek mellett:

a) közforgalmú rakodóterületen (ideértve a szükségrakodó területeket is)

- legfeljebb 29 tonna terhelési határú kocsiknál 5 óra

- 29 tonnát meghaladó terhelési határú kocsiknál 7 óra

b) iparvágányokon 5 óra

c) bérelt rakodóterületen 4 óra

(2) A keskeny nyomközű vasúti kocsik kirakási és berakási ideje egyaránt 3 óra

(3) A magánszemélyek átköltözködési ingóságai és a szabadon feladott élőállat-küldemények kirakási és berakási ideje:

a) a magánszemélyek átköltözködési ingóságainak kirakási és berakási ideje egyaránt 5 óra

b) a szabadon feladott élőállat-küldemények

- kirakási ideje 2 óra

- berakási ideje 3 óra

A kirakás és berakás kizárólag nappali órákban végezhető.

(4) Hidegaszfaltos kőzúzalék, úsztatott bitumen, ömlesztett állapotban lévő szurok küldemények kirakási és berakási ideje 12 óra

(5) A rendeltetési állomásra fagyottan érkező folyami és bányakavics, homok, föld, nyers répaszelet, mésziszap, lápföld, gipszkő, gipsziszap, szén, kohósalak, kő 0,5 mm szemnagyságig, nyers bauxit és barit küldemények kirakási és berakási ideje egyaránt 12 óra

(6) Ha a hűtőkocsiba rakott áruk feladásánál az áru védelme érdekében előhűtés szükséges, az (1) bekezdésben meghatározott kirakási és berakási idők:

a) vízjéggel és vegyes (víz- és száraz-) jéggel történő előhűtés esetén 3 órával

b) kizárólag szárazjéggel történő előhűtés esetén 6 órával

meghosszabbodnak

(7) A tartálykocsiban fuvarozott küldemények kirakási és berakási (töltési és lefejtési) idejét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(8) A kocsiálláspénz felszámítása szempontjából a kirakási és berakási idő szünetel:

a) valamennyi rakodóhelyen kezelt kocsiknál fizetett munkaszüneti napokon 6 órától a következő nap 6 óráig;

b) a nappali rakodási határidős és kivilágítatlan közforgalmú rakodóterületeken kezelt küldeményeknél az éjszakai órákban. A rakodási idő szünetelése szempontjából éjszakai órák:

- az I., a II., a XI. és a XII. hónapokban a 16 óra és a következő nap 6 óra,

- a III., a IV. és a X. hónapokban a 18 óra és a következő nap 6 óra,

- az V., a VI., a VII., a VIII. és a IX. hónapokban a 20 óra és a következő nap 6 óra

közötti órák;

c) ha a kivilágított közforgalmú rakodóhely foglalt és a vasút emiatt a kocsit olyan vágányon vagy vágányrészen bocsátja a fuvaroztató rendelkezésére, ahol nincs világítás,

d) valamennyi rakodóhelyen szombaton 6 órától hétfőn 6 óráig."

3. §

A R.-ben meghirdetett díjak legmagasabb díjak, amelyek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

4. §

A R. 2., 3., 4. és 5. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei lépnek, egyúttal a R. - az e rendelet 5. számú mellékletét képező - 6. számú melléklettel egészül ki.

5. §

Ez a rendelet 1993. január 1-jén lép hatályba.

Siklós Csoba s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 30/1992. (XII. 29.) KHVM rendelethez

2. számú melléklet az 1/1991. (I. 14.) KHVM rendelethez

2. számú melléklet a 30/1992. (XII. 29.) KHVM rendelethez

3. számú melléklet az 1/1991. (I. 14.) KHVM rendelethez

3. számú melléklet a 30/1992. (XII. 29.) KHVM rendelethez

4. számú melléklet az 1/1991. (I. 14.) KHVM rendelethez

4. számú melléklet a 30/1992. (XII. 29.) KHVM rendelethez

5. számú melléklet az 1/1991. (I. 14.) KHVM rendelethez

5. számú melléklet a 30/1992. (XII. 29.) KHVM rendelethez

6. számú melléklet az 1/1991. (I. 14.) KHVM rendelethez

Tartálykocsiban fuvarozott küldemények kirakási és berakási (lefejtési és töltési) ideje

Tartalomjegyzék