Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

98/1992. (VI. 17.) Korm. rendelet

a Kisvállalkozói Garancia Alapról

A Kormány az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtására kiadott 23/1979. (VI. 28.) MT rendelet 4. § (1) bekezdése alapján, a kis- és középméretű vállalkozások működésének elősegítése, hitel-lehetőségeinek bővítése érdekében a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kisvállalkozói Garancia Alap (a továbbiakban: Alap) olyan, a Kormány által létesített elkülönített állami pénzalap, amely a 2. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő részvénytársaság kötelezettségvállalásainak 70%-áért viszontgaranciát vállal.

(2) Az Alapot a Kisvállalkozói Garancia Alap Kezelő Szervezet (a továbbiakban: Kezelő Szervezet) kezeli.

(3) A Kezelő Szervezetet önálló költségvetési szervként a pénzügyminiszter alapítja.

2. §

(1) Az Alap olyan részvénytársaság kezességvállalásainak viszontgarantálására vállalkozik, amellyel a viszontgarancia feltételeiről szerződésben megállapodott.

(2) Az Alap olyan részvénytársasággal köthet viszontgarancia-szerződést, amely kizárólag

a) a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő magánszemélyek;

b) az a) pontban megjelölt személyek többségi tulajdonában lévő társaságok, feltéve, hogy minden tulajdonos belföldinek minősül;

c) az a) pontban megjelölt személyekből álló szövetkezetek;

d) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megvalósítására létrejött szervezetek

pénzintézetekkel szembeni kötelezettségeiért készfizető kezességet vállal, továbbá,

e) amelynek alapításában - más jogi személyek mellett - a Kormány is részt vett és

f) a jogosultak által felvett hitel legfeljebb 80%-áig vállal készfizető kezességet.

(3) A kezességvállalás összege egy hitelt felvevő esetén nem haladhatja meg a 100 M Ft-ot, és csak 10 évnél rövidebb lejáratú hitelre adható. A hitelt felvevő által a törvényes munkaidőben foglalkoztatottak száma - a hitelfelvétel időpontjában - nem haladhatja meg a 300 főt, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) szervezetek kivételével.

3. §

(1) Az Alap bevételi forrásai:

a) a privatizációs bevételből a meghatározott összeg;

b) a központi költségvetés általános tartalékából - a rendelkezésre álló források elégtelen volta esetén - a pénzügyminiszter kezdeményezése alapján az Országgyűlés által jóváhagyott összeg;

c) a részvénytársaság által az adóssal szemben érvényesített követelésekből az Alapot megillető rész;

d) egyéb bevételek, természetes és jogi személyek felajánlásai.

(2) Az Alapból teljesíthető kiadások:

a) az 1. § (1) bekezdés szerinti viszontgarancia vállalásával kapcsolatos fizetési kötelezettségek;

b) az Alap kezelő szervének fenntartási költségei;

c) az Alap 1. § szerinti feladatához kapcsolódó egyéb kifizetések.

(3) Az Alap feletti rendelkezési jog a pénzügyminisztert illet meg.

(4) Az Alap pénzforgalmi számláját a Magyar Nemzeti Bank vezeti.

4. §

A Kezelő Szervezet vezetőjét és helyettesét a pénzügyminiszter - a privatizációért felelős tárca nélküli miniszterrel egyetértésben - nevezi ki és menti fel.

5. §

(1) Az Alap vállalkozási, befektetési tevékenységet nem végezhet, gazdasági társaságban sem alapítóként, sem tagként nem vehet részt.

(2) Az Alap pénzeszközeinek gyarapítása céljából a rendelkezésre álló pénzösszeg legfeljebb 50%-át (az alapítás évében egyéves időtartamra 90%-át) tartós betétként elhelyezheti.

(3) Az Alap az átmenetileg szabad pénzeszközeit - az Alap gyarapítása érdekében - rövid lejáratú pénzpiaci műveletekhez felhasználhatja.

(4) Az Alap évvégi maradványa el nem vonható, a következő költségvetési évre átvihető.

6. §

Ez a rendelet 1992. szeptember 1. napján lép hatályba.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök