10/1993. (VI. 18.) IKM rendelet

a szakértői működéssel összefüggő egyes kérdések szabályozásáról szóló 7/1981. (XII. 8.) IpM rendelet módosításáról

A szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szakértői működéssel összefüggő egyes kérdések szabályozásáról szóló 7/1981. (XII. 8.) IpM rendeletet (a továbbiakban: R.) - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következők szerint módosítom:

1. §

Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A szakértői engedély megadása iránti kérelmet az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumhoz kell benyújtani.

(2) Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium a szakértői engedély megadásának feltételeként szakmai szervezet -a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségi Kamarája vagy a Mérnöki Kamara - véleményét kérheti.

(3) A szakértői engedély megadására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek 3000 forint díjat kell az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Magyar Nemzeti Banknál vezetett 232-90146-0654 számú számlájára befizetni.

(4) A díj a kérelem elutasítása esetén nem kerül visszatérítésre.

(5) A kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezés díja 1000 forint. A fellebbezés díját a kérelmező részére a minisztérium visszafizeti, ha a kérelmet elutasító határozat jogszabálysértő volt."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetésétől számított 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően kezdeményezett eljárások esetében kell alkalmazni.

Dr. Latorcai János s. k.,

ipari és kereskedelmi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére