Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

7/1981. (XII. 8.) IpM rendelet

a szakértői működéssel összefüggő egyes kérdések szabályozásáról

A szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §

A szakértői tevékenységre jogosító engedély az ipari tevékenység körében - az építő- és élelmiszeripar kivételével - a mellékletben felsorolt szakterületekre adható.

2. §

Szakértői tevékenységre jogosító engedély a R. 2. -ának (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő, az a személy kaphat, aki a kérdéses szakterületen

a) egyetemi (főiskolai) végzettséggel és legalább 5 éves gyakorlattal, vagy

b) középiskolai (szakközépiskolai, technikumi) végzettséggel és legalább 10 éves gyakorlattal rendelkezik.

3. §[1]

(1) A szakértői engedély megadása iránti kérelmet az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumhoz kell benyújtani.

(2) Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium a szakértői engedély megadásának feltételeként szakmai szervezet - a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségi Kamarája vagy a Mérnöki Kamara - véleményét kérheti.

(3) A szakértői engedély megadására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek 3000 forint díjat kell az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Magyar Nemzeti Banknál vezetett 232-90146-0654 számú számlájára befizetni.

(4) A díj a kérelem elutasítása esetén nem kerül visszatérítésre.

(5) A kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezés díja 1000 forint. A fellebbezés díját a kérelmező részére a minisztérium visszafizeti, ha a kérelmet elutasító határozat jogszabálysértő volt.

4. §

Az engedélyekről az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak a kérelemben foglalt adatokon kívül tartalmaznia kell a szakértői engedély érvényességi idejére, továbbá a felfüggesztésére vagy megvonására való utalást.

5. §

Az Ipari és Kerekedelmi Minisztérium a szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély kiadásáról és nyilvántartásba vételéről a kérelmezőt értesíti.

6. §

A munkáltató bejelenti az Ipari Minisztériumnak, ha az engedély megadását követően olyan körülmény merült fel, amely a vele munkaviszonyban álló szakértő tevékenységének engedélyezését kizárja.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a szakértői engedélyek megújításánál is alkalmazni kell. A kohó- és gépipari ágazat, a könnyűipari ágazat, valamint a nehézipari ágazat területén kiadott szakértői engedélyek érvényességét a rendelet nem érinti.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 11/1971. (X. 27.) KGM, valamint az azt módosító 3/1980. (III. 6.) KGM rendelet, továbbá a 2/1971. (IX. 19.) KipM és a 7/1971. (X. 15.) NIM rendeletek hatályukat vesztik.

Melléklet a 7/1981. (XII. 8.) IpM rendelethez

A 24/1981. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. § (2) bek. alapján szakértői engedély az alábbi ipari tevékenységre adható:

A) Bányaipari tervezés és üzemeltetés

1. Mélyfúrás

2. Aknamélyítés

3. Bányaművelés, tájrendezés, bányakár

4. Szénhidrogén-termelés

5. Szén-, érc-, ásvány-előkészítés

6. Bányagépészet, bányavillamosság

7. Termelési ásványvagyon gazdálkodás[2]

B) Energiaipari tervezés, létesítés és üzemeltetés

1. Nagyfeszültségű szabadvezeték

2. Nagyfeszültségű kábelhálózat

3. Kisfeszültségű szabadvezeték

4. Kisfeszültségű kábelhálózat

5. Erőművi és alállomási villamos berendezések

6. Fogyasztói transzformátor

és kapcsolóállomások villamos berendezései

7. Nagyfeszültségű hálózatok és berendezések műszerezése, védelme és automatikája

8. Kisfeszültségű hálózatok és berendezések műszerezése, védelme és automatikája

9. Villamosenergia-rendszerek telemechanikai berendezései

10. Villamos biztonságtechnika

11. Energiagazdálkodás

12. Kazánok és energetikai berendezések telepítése és üzemeltetése

13. Tüzeléstechnika

14. Távhőszolgáltatás

C) Kohászati és öntészeti technológiák

1. Koksz- és gázgyártás

2. Nyersvasgyártás

3. Ferroötvözetgyártás

4. Vasalapú lágymágneses anyagok gyártása és hőkezelése

5. Acélgyártás, folyamatos öntés

6. Timföld- és korundgyártás

7. Alumíniumkohászat és félgyártmány

8. Meleghengerlés és alakítás

9. Hideghengerlés és alakítás

10. Kovácsolás, sajtolás

11. Vas-, acél-, nehézfém- és könnyűfémöntészet

12. Színesfémkohászat

13. Porkohászat

14. Vasalapú keménymágneses anyagok gyártása

15. Tűzálló anyagok gyártása és alkalmazása

16. Mintakészítés

17. Rúd-, cső-, huzalhúzás

18. Zongorítvénygyártás

19. Kohászati kemencék tervezése, üzemeltetése

20. Oxigéngyártás, -felhasználás

D) Gépek és gépi berendezések tervezése, gyártása és üzemeltetése

1. Forgácsolószerszámgép

2. Képlékenyalakító szerszámgép

3. Számirányítású (NC) szerszámgép

4. Forgácsoló és forgács nélküli célgép

és berendezés

5. Műanyag- és vákuumformázó gép

6. Talajművelőgép

7. Növényvédelmi gép

8. Állattenyésztési gép és berendezés

9. Mezőgazdasági terménybetakarító

és feldolgozógép

10. Mezőgazdasági erőgép

11. Mezőgazdasági öntözőgép és berendezés

12. Vetőgép

13. Zöldség-, gyümölcs- és szőlőtermesztési gép

14. Élelmiszeripari csomagológép

15. Konténer és fémcsomagoló eszköz

16. Földmunkagép

17. Útépítőgép

18. Építőgép, kisgép és szerszám

19. Építőipari emelőszerkezet

20. Emelőszerkezet (daru)

21. Felvonó

22. Szállító berendezés

23. Híd

24. Acélszerkezet vízműtárgyakhoz

25. Vízturbina

26. Gőz- és gázturbina

27. Gőzerőgép és hőszolgáltatás

28. Kazán és kazánberendezés

29. Szivattyú és kompresszor

30. Ipari és kereskedelmi hűtőberendezés

31. Klímaberendezés

32. Atomerőművi átrakó daru

33. Atomerőművi technológiai és szállító berendezés

34. Gépi targonca

35. Törő-, aprító- és bálázógép[3]

36. Ipari kemence és kémény

37. Ipari és mezőgazdasági szárító berendezés

38. Építőipari gép

39. Öntödei gép és berendezés

40. Kovácsipari gép

41. Hengermű

42. Dróthúzógép és berendezés

43. Kábelgyártó gép és berendezés

44. Konzervipari gép és berendezés

45. Malom-, takarmány- és sütőipari gép és berendezés

46. Tejipari gép és berendezés

47. Hús- és baromfiipari feldolgozó gép és berendezés

48. Vegyipari gép és berendezés

49. Tároló tartály

50. Faipari gép és berendezés

51. Nyomdaipari gép és berendezés

52. Papíripari gép és berendezés

53. Bőr-, szőrme- és cipőipari gép és berendezés

54. Fonodai, szövödei és kötödei gép és berendezés

55. Textilkonfekcióipari gép és berendezés

56. Mosodai gép és berendezés

57. Légtechnikai gép és készülék

58. Lég- és folyadéktechnikai erőátviteli gép és berendezés

59. Gépek és folyadéktechnikai erőátviteli gép és berendezés

60. Hegesztőgép és készülék

61. Gázhegesztő, lángvágó és edzőberendezés

62. Hőkezelőberendezés

63. Környezetszennyezést gátló berendezés

E) Közlekedési eszközök tervezése, gyártása és üzemeltetése

1. Közúti járműfőegység (motor, futómű, sebességváltó, szervokormány, villamosberendezés)

2. Dízelmozdony

3. Villamosmozdony

4. Dízelmotorvonat

5. Villamosmotorvonat

6. Vasúti motorkocsi

7. Vasúti vontatott személy- és teherkocsi

8. Vasúti kocsik villamos berendezései

9. Autóbusz

10. Tehergépkocsi

11. Kerékpár és motorkerékpár

12. Kikötői hajó

13. Folyami toló és vontatott hajó

14. Kishajó (csónak, vitorlás)

15. Önjáró, vontatott és tolt uszály

16. Úszódaru

17. Portáldaru

F) Villamosipari gépek tervezése, gyártása és üzemeltetése

1. Váltakozó áramú forgógép

2. Egyenáramú forgógép

3. Forgógépes áramátalakító, irányítástechnikai rendeltetésű forgógép

4. Transzformátor

5. Kisfeszültségű villamoskészülék

6. Nagyfeszültségű villamoskészülék

7. Kisfeszültségű kapcsolókészülék és elem

8. Félvezető egyenirányító berendezés

9. Akkumulátor és szárazelem

10. Villamoshegesztő berendezés

11. Villamosvilágító test

12. Villamosvezeték és kábel

13. Háztartási és tartós fogyasztási villamosgép és készülék

14. Villamosjelző és biztonsági berendezés

15. Vasútbiztonsági berendezés

G) Híradás-, és vákuumtechnikai eszközök tervezése, gyártása és üzemeltetése

1. Elektromechanikus alkatrészek

2. Passzív elektronikai alkatrészek

3. Villamosfényforrás

4. Elektroncső

5. Vákuumtechnikai berendezés

6. Félvezető eszköz

7. Mikroelektronikai áramkör

8. Mikroelektronikai technológia

9. Távbeszélő készülék és vonali szerelvények

10. Analóg és digitális távbeszélőközpont

11. Digitális információ átvitel

12. Átviteltechnikai berendezés

13. Számítógépek és perifériák (üzemeltetés kivételével)[4]

14.[5]

15. Elektronikai automatika és vezérlés

16. Műsorszóró és kommunikációs adóberendezés

17. RH és URH adás-vétel technika

18. Mikrohullámú berendezés

19. Optikai hírközlés

20. Hullámterjedés

21. Központi antenna és szétosztó berendezés

22. Rádió vevőkészülék

23. Televízió vevőkészülék

24. Zártláncú televízió

25. Digitális képfeldolgozás

26. Elektroakusztikai berendezés

27. Mágneses hang-, kép- és adatrögzítés

H) Műszeripari eszközök tervezése, gyártása és üzemeltetése

1. Orvosi kézieszköz

2. Gyógyászati vizsgáló és kezelőkészülék

3. Orvosi röntgenberendezés, készülék és rendszer

4. Orvosi nukleáris (napsugárzó) vizsgáló, kezelőberendezés készülék és rendszer

5. Orvosi berendezés

6. Látszerészeti, optikai eszköz, szemüvegkeret és védőszemüveg

7. Fényképészeti filmtechnikai eszköz és berendezés

8. Laboratóriumi és gyógyászati felszerelési cikk, berendezés és készülék

9. Ügyviteltechnikai berendezés, eszköz és rendszer

10. Mechanikai elven működő -

11. Optikai elven működő -

12. Mágneses és villamos elven működő -

13. Elektronikus elven működő -

14. Ionizáló sugárzás elven működő -

a) térmérő és alakmeghatározó -

b) mechanikai mennyiségeket (technológiai elemzőket mérő) -

c) mechanikai anyagjellemzőket mérő -

d) hőmennyiséget és hőmérséklettel összefüggő jellemzőket mérő -

e) koncentráció és összetételmérő

f) akusztikai és optikai elemzőket mérő

g) villamos és mágneses mennyiséget mérő - műszer

15. Geofizikai mérőműszer, -eszköz és -rendszer

16. Meteorológiai és hidrológiai mérőműszer és eszköz

17. Napsugárzás védelmi mérő és ellenőrző műszer, eszköz és rendszer

18. Járművek üzemeltetését ellenőrző műszer

19. Ipari különleges vizsgáló műszer és berendezés

20. Mezőgazdasági különleges vizsgáló műszer és berendezés

21. Környezetvédelmi mérő-ellenőrző műszer és eszköz

22. Villamos és elektronikus analóg és digitális automatika elem és rendszer

23. Pneumatikus és hidraulikus energiaátviteli automatika berendezés és rendszer

24. Elektronikus számítás, és szervezéstechnikai elem és rendszer (üzemeltetés kivételével)[6]

25. Lézertechnika

I) Fémtömegcikk tervezés, gyártás és üzemeltetés

1. Közvetlen kéziszerszám

2. Energiával működtetett kéziszerszám

3. Ipari gépkés

4. Egy- és többélű forgácsolószerszám

5. Forgácsnélküli megmunkáló gép, szerszám (hideg- és melegalakító, műanyag-megmunkáló gumiipari szerszámok)

6. Megmunkáló gépkészülék

7. Csapágy

8. Általános ipari és épületszerelés

9. Zár-, lakat-, vasalás

10. Gáztároló tartály és palack

11. Ipari lánc

12. Háztartási tüzelő- és fűtőberendezés

13. Háztartási hűtőberendezés

14. Háztartási varrógép

15. Háztartási fémedény

16. Villamos szerelési anyag

17. Kézi lőfegyver

18. Tűz- és betörésvédelmi berendezés

19. Háztartási kisgép

K) Gépgyártás-technológia

1. Forgácsolás

2. Finomfelületi megmunkálás

3. Forgácsnélküli hidegalakítás

4. Műanyag vákuumformázás és alkalmazás

5. Csavargyártás

6. Lemezprofil-alakítás

7. Hegesztés

8. Hegesztett szerkezet tervezése és gyártása

9. Ipari acélszerkezet tervezése és gyártása

10. Hegesztő segédanyagok alkalmazása

11. Forrasztás

12. Hőkezelés

13. Hőkezelési segédanyagok alkalmazása

14. Elektrosztatikus és foretikus galvanizáló festőberendezés

15. Felületkikészítés, korrózióvédelem

16. Híradás-, műszer- és finommechanikai technológia

17. Szerelés (szakágazat megnevezésével)

18. Darabolás

19. Különleges megmunkálások (szikraforgácsolás, elektrokémiai megmunkálás stb.) és berendezések

20. Hűtés és kenéstechnika

21. Fémszórás

22. Fémek ragasztása

23. Fogaskerékgyártás

24. Gépelemgyártás

25. Elektronmikroszkóp kiegészítő berendezései üzemeltetése és javítása

26. Radioizotópok ipari méréstechnikája és alkalmazása

27. Gépipari (kohászati) anyagvizsgálat

L) Vegyipari technológia

1. Vegyipari analitika

2. Vegyipari műszeres analízis

3. Szervetlen kémiatechnológia

4. Szerves kémiatechnológia

5. Kozmetikai és háztartásvegyipar

6. Műanyag és műanyagfeldolgozás

7. Vegyi szálak gyártása

8. Lakk- és festékgyártás

9. Gumigyártás

10. Fotokémia

11. Gyógyszergyártás

12. Szén- és szénhidrogén-feldolgozás

13. Szénhidrogén-elosztás és -szolgáltatás

14. Szénhidrogén-szállítás

15. Vegyipari ártalmak

16. Vízelőkészítés

17. Robbanóanyag- és robbanószergyártás (tárolás, szállítás, felhasználás kivételével)

M) Könnyűipari technológia

1. Fonás

2. Szövés

3. Textilkészítés

4. Ruhakészítés

5. Kötszövés

6. Bútorgyártás, másodlagos fafelhasználás

7. Cellulóz- és papírgyártás

8. Nyomdaipar

9. Papírfeldolgozás

10. Bőrgyártás és kikészítés

11. Bőrfeldolgozás, cipőipar

12. Textilalapú műbőrgyártás

13. Könnyűipari szolgáltatás (kelmefestés, vegytisztítás, fotó, kozmetika stb.)

N) Általános témák (az ágazatok megnevezésével)

1. Gyártervezés

2. Beruházás

3. Technológiai szerelés

4. Technológiák automatizálása

5. Termelés (technológiai) programozás

6. Karbantartás

7. Minőségellenőrzés

8. Gyártóeszköz-gazdálkodás

9. Gépek és gépi berendezések zaj- és rezgéscsökkentése

10. Szerelés gépesítése és automatizálása

11. Anyagmozgatás

12. Folyadék és légnemű anyagok csőhálózaton való szállítása, tervezése és üzemeltetése

13. Szervezés (a szakterület megnevezésével)[7]

Lábjegyzetek:

[1] A 3. § a 10/1993. (VI.18.) IKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] A melléklet A/7. pontja a 6/1986. (VI.2.) IpM rendelet 1. §-ával módosított szöveg.

[3] A melléklet D/35. pontja a 6/1986. (VI.2.) IpM rendelet 1. §-ával módosított szöveg.

[4] A melléklet G/13. pontja a 6/1986. (VI.2.) IpM rendelet 1. §-ával kiegészített szöveg. Az üzemeltetési szakterületre az engedélyeket a KSH adja ki.

[5] A melléklet G/14. pontját hatályon kívül helyezte a 6/1986. (VI.2.) IpM rendelet 1. §-a.

[6] A melléklet H/24. pontja a 6/1986. (VI.2.) IpM rendelet 1. §-ával kiegészített szöveg. Az üzemeltetési szakterületre az engedélyeket a KSH adja ki.

[7] A melléklet N/13. pontja a 6/1986. (VI.2.) IpM rendelet 1. §-ával kiegészített szöveg.

Tartalomjegyzék