16/1993. (IV. 7.) KTM rendelet

a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. § (1) bekezdése a) pontjában, a 13. § (1) bekezdésében és a 46. § (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

Védetté nyilvánítom Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet elnevezéssel az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú Arló, Borsodszentgyörgy, Domaháza, Csernely, Bükkszenterzsébet, Istenmezeje, Szentdomonkos, Tarnalelesz, Váraszó, Hevesaranyos községhatárokban lévő, 9569,8 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A tájvédelmi körzet területéből fokozottan védett területté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 535,7 hektár kiterjedésű erdőterületet.

3. §

A védetté nyilvánítás célja:

- a dombvidék egyedülálló természeti és tájképi értékeinek fenntartása és megőrzése;

- a magashegyvidéki bükkösökre jellemző számos növény- és állatfaj élőhelyének megóvása;

- a területen levő szubmediterrán növénytársulások termőhelyének védelme;

- a kiemelkedő madártani értéke miatt fokozottan védett császármadár egyik, még jelentős hazai populációjának biztosítása.

4. §

A Heves Megyei Tanács V. B. által 99/1975. (V. 13.) számú határozattal létesített Istenmezeje Noé szőlője és a 196/1978. (XII. 5.) számú határozattal létesített Bükkszenterzsébeti Nagykő és környéke helyi jelentőségű természetvédelmi területeket országos védettségűvé nyilvánítom, és a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzethez csatolom.

5. §

A Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet természeti értékeinek fenntartása, őrzése, bemutatása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

6. §

Ez a rendelet 1993. április 10-én lép hatályba.

Dr. Gyurka János s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 16/1993. (IV. 7.) KTM rendelethez

A Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE[1]

Arló

0153-0176

Borsodszentgyörgy

097-099, 0100/1-5, 0101-0104, 0105/2, 0106-0112, 0113/1-2, 0114-0128, 0146, 0150

Domaháza

0150-0151, 0153-0161

Csernely

027

HEVES VÁRMEGYE[2]

Bükkszenterzsébet

098, 099/1-2, 0104, 0105/1-2, 0106, 0108-0111, 0116/3-4 és 6, 0117, 0122, 0123/1-2, 0131-0132, 0133/3, 0139, 0140/2 és 5, 0142-0143, 0144/4-5 és 7-17, 0146

Istenmezeje

02/6 és 8-9, 03, 04/1-4 és 6, 05/1-5, 06/1-2 és 4-11, 07/1-43 és 45-46 és 48-73, 08, 09/1-9, 010/1-2, 011, 012, 013/1-2, 014, 015/1-3, 016/2-4, 017/1-11, 018/3-8, 019/1 és 3-5, 020, 021/1-4, 022/1-3, 023/2-5, 024, 025/1 és 3-36, 026/4 és 6-8 és 10-11 és 25-30, 027/1-2 és 4-5 és 7-9 és 11-12 és 14-15 és 17, 028, 030, 031/1 és 4-8, 035/2-5 és 8, 036, 037/1-3, 038/1-2, 039, 040/1-4, 041/1-3, 043/1-23, 044/1-7, 045, 047/1-2, 048-052, 056-059, 060/1-2, 061, 066, 070, 072, 073/1-3, 075-081, 085/1-3, 086-087, 096/2, 4, 097, 098/1-5, 0105, 0108

Szentdomonkos

0124/3, 0125-0126, 0127/1-2, 0128-0132, 0134-0139, 0142, 0145, 0147-0148, 0151/2-4 és 6, 0152-0153, 0155-0156, 0159/1-2, 0161, 0163-0165, 0166/1 és 4-8, 0167, 0168/1 és 3, 0169/1-2, 0171, 0179

Tarnalelesz

0110, 0112, 0118, 0125, 0127-0128, 0129/1-3, 0130-0131, 0135/1-2, 0138/2, 0141-0142, 0143/1-3, 0144, 0146-0152, 0153/1-2, 0154, 0156-0159, 0161-0173, 0175-0176

Váraszó

082-083, 085, 087, 090-093, 096, 098-0100, 0102-0106, 0107/1-2, 0108-0116, 0118-0119, 0122, 0124-0125, 0127-0133, 0132-0135, 0137-0143, 0144/1 és 3, 0145/1-2, 0146-0148, 0151, 0153-0154, 0157-0162, 0164-0166, 0168, 0170-0171, 0172/1-2, 0173/1, 0174-0175, 0196/1

Hevesaranyos

032

2. számú melléklet a 16/1993. (IV. 7.) KTM rendelethez

A Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeinek ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Bükkszenterzsébet

0106, 0116/4, 0132, 0140/2, 0144/4, 0146

Tarnalelesz

0138/2, 0147, 0151, 0163, 0165

Szentdomonkos

0126, 0127/1-2, 0128-0132, 0134-0139, 0142, 0145, 0147-0148, 0151/2-4 és 6, 0152-0153, 0155-0156, 0159/1-2, 0161, 0163-0165, 0166/1, 0167

Váraszó

090, 093

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 47/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[2] Módosította a 47/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék