1993. évi I. törvény

az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról[1]

Lábjegyzetek:

[1] A 28/1993. (IV. 30.) AB határozat alapján nem lépett hatályba.