1993. évi LIII. törvény

a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény és a társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5] Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, azonban rendelkezését első ízben az 1993. évi adóalap meghatározásánál 1993. január 1-jétől lehet alkalmazni.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1993. május 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1993. június 9.

[2] Hatályon kívül helyezte a 1997. évi CXLIV. törvény 320. § (c) pontja. Hatálytalan 1998.06.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (4) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1997.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (4) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1997.01.01.

[5] Megállapította az 1993. évi IC. törvény 15. § (4) bekezdése. Hatályos 1994.01.01.