1993. évi LXX. törvény

az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról[1]

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) a következők szerint módosul:

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. § (1) Ez a törvény 1993. év augusztus hónap 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel - azokban az esetekben kell alkalmazni először, melyekben az adófizetési kötelezettség 1993. év július hónap 31. napját követi.

(2)[12]

(3) Folyamatosan teljesített termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál, ha a teljesítés mérése számlálóleolvasás útján történik és nincs a számlálóleolvasásnál rövidebb időszakonként díjfizetés, e törvény rendelkezéseit az első olyan számlálóleolvasás napjától kezdődően kell alkalmazni, amelynél a teljes leolvasási időszak 1993. év július hónap 31. napját követi. Ha a teljesítés mérése nem számlálóleolvasás útján történik, illetve, ha a teljesítésért járó ellenérték a számlálóleolvasásnál rövidebb időszakonkénti ár (díj) fizetése ellenében történik, e törvény rendelkezéseit az 1993. év augusztus hónap 1. napjától kezdődően esedékes időszakra időarányosan kell alkalmazni.

(4)[13]

(5)[14]

(6)[15]

(7) Az ÁFA tv. 19. §-ának hatálya alá tartozó adóalany esetében az ÁFA tv. 28. §-ának eredeti (2) és (3) bekezdését, valamint eredeti 1. számú mellékletét kell alkalmazni arra a termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra, melyet az adóalany e törvény hatálybalépését megelőzően teljesített, de amelynél az ellenérték megfizetése e törvény hatálybalépését követően történik.

(8) Az ÁFA tv. 37. §-ának hatálya alá tartozó adóalany esetében az ÁFA tv. 28. §-ának eredeti (2) és (3) bekezdését, valamint eredeti 1. számú mellékletét kell alkalmazni arra a termékbeszerzésre és szolgáltatás-igénybevételre, melyet az adóalany részére e törvény hatálybalépését megelőzően teljesítettek, de amelynél az ellenérték megfizetése e törvény hatálybalépését követően történik.

(9)[16]

12. § (1)[17]

(2)[18]

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1993. évi LXX. törvényhez[19]

2. számú melléklet az 1993. évi LXX. törvényhez[20]

3. számú melléklet az 1993. évi LXX. törvényhez[21]

4. számú melléklet az 1993. évi LXX. törvényhez[22]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1993. július 7-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 132. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 132. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 132. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 132. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 132. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 132. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 132. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 132. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 132. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 132. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXV. törvény 39. § (5) bekezdése. Hatálytalan 1995.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 132. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXV. törvény 39. § (5) bekezdése. Hatálytalan 1995.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 132. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 132. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXVII. törvény 83. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1996.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXX. törvény 57. § (1) bekezdése [lásd Melléklet c)]. Hatálytalan 1998.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 132. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 132. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 132. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 132. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék