1993. évi LXXXII. törvény

a villamos energia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról rendelkező 1962. évi IV. törvény és a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)[7]

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1993. július 7-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi XLVIII. törvény 57. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.08.05.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi XLVIII. törvény 57. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.08.05.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi XLVIII. törvény 57. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.08.05.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi XLI. törvény 34. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1994.07.25. A jogalkotó a 4. § (1) bekezdésének hatályon kívül helyezését említi, a 4. §-nak azonban nem voltak bekezdései.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi XLI. törvény 34. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1994.07.25.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi XLVIII. törvény 57. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.05.07.