189/1994. (XII. 30.) Korm. rendelet

a részben vagy teljesen tartósan állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetekről szóló 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény 31. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A részben vagy teljesen tartósan állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetekről szóló, többször módosított 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul, illetve egészül ki.

2. §

A rendelet 1. számú mellékletéből törlésre kerül a Mineralimpex Rt. (mint az Állami Vagyonkezelő Részvénytársasághoz tartozó gazdálkodó szervezet).

3. §

A rendelet 2. számú mellékletének "Pénzügyminiszterhez" cím alól törlésre kerül a Pénzintézeti Központ.

4. §

A rendelet 1995. január 1-jén lép hatályba. A rendelet nem érinti a villamosenergia-ipari társaságok privatizálásáról szóló 1114/1994. (XII. 7.) Korm. határozat 3. pontjában, valamint a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. tőkeerejének megerősítéséről szóló 2151/1994. (XII. 24.) Korm. határozat 1. pontjában foglalt döntések érvényességét.

Horn Gyula s. k,

miniszterelnök

Melléklet a 189/1994. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1995/2. száma. Megjelent 1995.01.13.

Tartalomjegyzék