2/1994. (III. 8.) MKM rendelet

a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által felügyelt alapok banki elhelyezéséről

A "Felzárkózás az európai felsőoktatáshoz" alapról (a továbbiakban: Alap) szóló 1993. évi XXI. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 61. §-ában, valamint a 140/1993. (X. 12.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltak alapján az Alap titkársága az Alap pénzeszközeit a CORVINBANK Ipari Fejlesztési Bank Részvénytársaságnál nyitott bankszámlán kezeli, pénzforgalmát ezen a bankszámlán keresztül köteles lebonyolítani.

(2) Az Alap átmenetileg szabad pénzeszközeit tartós betétként az Alap titkársága a CORVINBANK Ipari Fejlesztési Bank Részvénytársaságnál elhelyezheti az államháztartási törvény előírásainak megfelelően.

2. §

Az Alap titkársága és a CORVINBANK Ipari Fejlesztési Bank Részvénytársaság egymással szembeni jogait és kötelességeit külön szerződés állapítja meg.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1994. február 25-től kell alkalmazni.

Dr. Mádl Ferenc s. k.,

művelődési és közoktatási miniszter