46/1994. (XII. 27.) IKM rendelet

az egyes villamos energia fogyasztásnemek árára vonatkozó 108/1990. (Ász. 26.) ÁH ármegállapítás módosításáról

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §

Az R. 2.253. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.253. Ha a fogyasztó a szerződés időtartamán belül a nappali időszakra lekötött teljesítményt növelni óhajtja, akkor az áramszolgáltatónak meg kell vizsgálnia, hogy a megnövekedett igényt gazdaságosan ki tudja-e elégíteni. Igenlő esetben az áramszolgáltató az alapdíjat a szerződésmódosítás időpontjától növeli, ellenkező esetben az igényt elutasítja. A módosítás - a műszaki lehetőségek határain belül, a szerződésmódosításban rögzített módon - vonatkozik a tartalék csatlakozó berendezés és a többirányú ellátás díjára is. A lekötött teljesítmény növelése meghatározott időtartamra is kérhető."

5. §[4]

6. §

Az R. 3.213. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.213. Kismegszakítóval vagy késes olvadóbiztosítóval behatárolt teljesítmény esetén figyelembe veendő névleges csatlakozási teljesítmények:

Kismegszakító

Késes olvadóbiztosító betét

"

7. §[5]

8. §[6]

9. §[7]

10. §

Az R. 6.24. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.24. A működésképtelenné vált fényforrás teljesítménydíja és - mérés hiányában - áramdíja nem számítható fel a működésképtelenség időtartamára."

11. §[8]

12. §

Az R. 10.1. fejezete a következők szerint módosul:

"10.1. A villamos energia felemelt ára 30 Ft/kWh."

13. §

E rendeletben feltüntetett árak (díjak) az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

14. §

(1) E rendelet 1995. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendeletben foglalt árakat (díjakat) első alkalommal a hatálybalépés utáni első leolvasást követő villamosenergia-fogyasztás elszámolásánál kell alkalmazni. Éves számlázás esetén a Villamosenergia Közszolgáltatási Szabályzat 16. §-ának a 15/1992. (V. 19.) IKM rendelettel módosított (6) bekezdése szerint kell eljárni.

(3) Az R. 3.2131. fejezete hatályát veszti.

Pál László s. k.,

ipari és kereskedelmi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 35/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1995.09.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 35/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1995.09.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 35/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1995.09.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 35/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1995.09.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 35/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1995.09.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 35/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1995.09.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 35/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1995.09.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 35/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1995.09.01.