Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

52/1994. (IV. 8.) Korm. rendelet

a területfejlesztés kedvezményezett területeinek jegyzékéről szóló 161/1993. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény 51. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §

(1)[2]

(2)[3]

(3) A Területfejlesztési Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 169/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában az "1993. június 20-án a nyilvántartott munkanélküliségi ráta" szövegrész helyébe az "1993. december hó 20-án a nyilvántartott munkanélküliségi arány" szövegrész lép.

b) 12. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

"i) A munkanélküliségi arány a regisztrált munkanélküliek számának és az 1990. évi Népszámlálás gazdaságilag aktív népességének (aktív keresők, állást kereső munkanélküliek és az első ízben elhelyezkedni kívánó személyek együttesen) a hányadosa."

c) A 6. § (5) bekezdés b) pontja hatályát veszti.

Dr. Boross Péter s. k.,

miniszterelnök

Melléklet az 52/1994. (IV. 8.) Korm. rendelethez[4]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 61/1995. (V. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1995.05.30.

[2] Hatályon kívül helyezte a 61/1995. (V. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1995.05.30.

[3] Hatályon kívül helyezte a 61/1995. (V. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1995.05.30.

[4] Hatályon kívül helyezte a 61/1995. (V. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1995.05.30.

Tartalomjegyzék