Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

165/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a köztisztviselők munkavégzéséről, munka- és pihenőidejéről, jutalmazásáról, valamint juttatásairól szóló 170/1992. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A köztisztviselők munkavégzéséről, munka- és pihenőidejéről, valamint juttatásairól szóló 170/1992. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A munkaidő - a (2) bekezdés kivételével - hétfőtől csütörtökig 8-16.30 óráig, pénteken 8-14 óráig tart. A munkaidőn belül napi 30 pere munkaközi szünetet kell biztosítani."

2. §

Ez a rendelet 1996. január 2-án lép hatályba.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök