167/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gazdasági kamarák elhelyezéséről szóló 58/1995. (V. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az 1995. évi költségvetésről szóló 1994. évi CIV. törvény 72. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A gazdasági kamarák elhelyezéséről szóló 58/1995. (V. 19.) Korm. rendelet mellékletéből - a felajánlásra kerülő ingatlanok jegyzékéből - a "Budapest V., Tüköry u. 3. Budapest XIII., Madarász u. 30. Budapest XIII., Petneházy u. 6-8." szövegrész hatályát veszti.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök