58/1995. (V. 19.) Korm. rendelet

a gazdasági kamarák elhelyezéséről

A Kormány az 1995. évi költségvetésről szóló 1994. évi CIV. törvény 72. §-ának (2) bekezdésében (a továbbiakban: Tv.) kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Az alakuló gazdasági kamarák részére elhelyezési igényeik biztosítása érdekében állami ingatlanokat kell használatra felajánlani. A gazdasági kamarák és a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet (a továbbiakban: KVSZ) közötti, a kamarák elhelyezésére irányuló tárgyalások alapját a felmért kamarai igények és a lehetőségek ismeretében a KVSZ által összeállított - melléklet szerinti - a felajánlásra kerülő ingatlanok jegyzéke képezi.

2. §

A gazdasági kamarák által elfogadott ingatlanok szabaddá tétele, a bérleti szerződések megkötése, a bérbe adott ingatlanok kezelői teendőinek ellátása a KVSZ feladatát képezi.

3. §

A gazdasági kamarák a Tv. alapján biztosított kedvezményre a következő normatív értékek alapján számított mértékig tarthatnak igényt. Az országos és a budapesti szerveztek létszámát 20 fővel, a megyei szervezetekét 10 fővel, míg a helyi (Budapesten kerületi) szervezetek létszámát 3-4 fővel lehet számításba venni. Az ingatlanigény megállapításánál a kamarák számított létszámát kell alapul venni úgy, hogy az országos, a fővárosi és a megyei kamaráknál maximum 15 m2/fő nettó alapterület, az egyéb, helyi kamarai szervezeteknél maximum 10 m2/fő nettó alapterület jusson egy alkalmazottra. Az ingatlan (ingatlanrész) bruttó alapterületeként legfeljebb a nettó alapterület kétszeresét lehet számításba venni. A KVSZ az ingatlan bizonyított adottságai esetén legfeljebb 10%-kal térhet el a kedvezményre jogosító területi értékektől.

4. §

(1) A gazdasági kamarák elhelyezésére szolgáló ingatlanok állami kezelője az ingatlan kamara általi használatbavételétől számított, legfeljebb három éven át évente csökkenő mértékben kedvezményes, azt követően piaci használati díjat számol fel. A kedvezmény mértéke a használat első évében 100%, a második évben a háromévi kedvezményes bérleti díj 1/3-át, a harmadik évben 2/3-át kell kifizetni; a kedvezmény a negyedik évtől megszűnik. Kedvezményes bérleti díjra a kamara csak a 3. §-ban meghatározott területigénye mértékéig jogosult, a KVSZ a jogos igényt meghaladó ingatlanterületre piaci bérleti díjat számíthat fel.

(2) A kedvezményes használati díjat a gazdasági kamara elhelyezésére szolgáló ingatlan hat hónapnál nem régebbi vagyonértékelés szerinti forgalmi értékéből kiindulva úgy kell megállapítani, hogy az épület forgalmi értékének 1/15-öd része adja az éves használati díjat, amit negyedévenként, az első tárgyhónap 15-éig kell a kezelő számára fizetni.

(3) Az épület üzemeltetésével összefüggő kiadások, illetőleg a közüzemi számlák kifizetése a használót terhelik. A kezelő köteles az épület karbantartásáról, eseti felújításáról gondoskodni. Az állami kezelő az épület üzemeltetése feladatával a felelősségvállalása mellett mást megbízhat.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Melléklet az 58/1995. (V. 19.) Korm. rendelethez

A felajánlásra kerülő ingatlanok jegyzéke

Baranya megye Pécs, Nagy Lajos király u. 9.

Bács-Kiskun megye Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Békés megye Békéscsaba, Kinizsi u. 11.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc, Testvérvárosok u. 1.

Miskolc, Kuruc u. 49.

Csongrád megye Szeged, Csongor tér 10.

Fejér megye -

Győr-Moson-Sopron megye Győr, Árpád u. 2.

Hajdú-Bihar megye Debrecen, Vágóhíd u. 26.

Heves megye Eger, Deák F. u. 51.

Eger, Ráckapu tér 1.

Eger, Köztársaság tér 10.

Komárom-Esztergom megye Tatabánya, Győri út 13.

Tatabánya, Gál István ltp. 535.

Nógrád megye Salgótarján, Bartók B. u. 10.

Pest megye és Budapest Budapest V., Kossuth L. tér 6-8.

-[1]

Budapest X., Szent László tér 16.

-[2]

-[3]

Budapest XX., Kossuth u. 49.

Somogy megye Kaposvár, Dózsa Gy. u. 16.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyíregyháza, Arany J. u. 7.

Jász-Nagykun-Szolnok megye Szolnok, Baross u. 20.

Tolna megye -

Vas megye -

Veszprém megye Veszprém, Mártírok útja 11.

Veszprém, Kossuth u. 10.

Zala megye -

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 167/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1995.12.30.

[2] Hatályon kívül helyezte a 167/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1995.12.30.

[3] Hatályon kívül helyezte a 167/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1995.12.30.

Tartalomjegyzék