Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

18/1995. (XII. 7.) KHVM rendelet

a légügyi hatósági eljárások díjairól szóló 33/1993. (XII. 26.) KHVM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 151/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A légügyi hatósági eljárások díjairól szóló 33/1993. (XII. 26.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A díjakat - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kérelemmel egyidejűleg kell a Légügyi Igazgatóság költségvetési számlájára befizetni."

2. §

Az R. 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A Légügyi Igazgatóság határozata ellen a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Légügyi Főigazgatóságához benyújtott fellebbezés díja a hatósági eljárás díjának 50%-a, amelyet a fellebbezéssel egyidejűleg kell a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium 232-90146-5460 számú számlájára befizetni."

3. §

Ez a rendelet 1996. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Lotz Károly s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter