1995. évi LX. törvény

a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. § (1) E törvény a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba, rendelkezéseit a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivételekkel a hatálybalépés után indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell a 4. §, 6. §, 9. §, 10. §, 13. §, 21. §, 27. § (3) bekezdésének, valamint a 29. § (1)-(3) bekezdésének rendelkezéseit.

(3) A 20. §, illetve a 27. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben akkor kell alkalmazni, ha a bíróság a törvény hatálybalépésekor az elsőfokú határozatot még nem hozta meg.

(4) A 22. §-ban foglalt rendelkezést azokban a perújítási eljárásokban kell alkalmazni, amelyekben az alapügy e törvény hatálybalépését követően indult.

(5) A 33. § (5) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben akkor kell alkalmazni, ha a törvény hatálybalépésekor az ügyben a perindítás hatályai még nem álltak be.

31. § (1)[31]

(2) A törvény hatálybalépésével a "Az ügyész jogai a perben" cím, s az azt követő 2/A. §, a 3. §-t megelőző "Az igazság érvényesülésének biztosítása" cím, a 3. § (1) bekezdésének második mondatából az "evégett hivatalból" szövegrész, a 36. § (1) bekezdéséből a "megyei bíróság székhelyén működik helyi bíróság" szövegrész, a 75. § (4) bekezdése, a 132. § (3) bekezdése, a 135. § (2) bekezdéséből a "- hivatalos kiküldetés esetét kivéve -" szövegrész, a 136. § (2) bekezdéséből a "továbbá, ha a keresetlevelet a 130. § (1) bekezdésének i) pontja alapján el kellett volna utasítani" szövegrész, a 136/B. § (2) bekezdésének utolsó mondata, a 136/B. § (3) bekezdésének első és második mondata, harmadik mondatából pedig az "ilyen esetben" szövegrész, a 141. § (1) bekezdéséből a "foglalkozás" szövegrész, a 143. § (2) bekezdése, a 146. § (3) bekezdése, a 152. § (3) bekezdése, a 167. § második mondata, a 220. § (2) bekezdése, a 234. § (1) bekezdésének második mondata, a 249. § (2) bekezdéséből az "akár hivatalból" szövegrész, a 272. § (3) bekezdésének első mondata, a 279. § (1) bekezdése, a "Bontóper előtti meghallgatás" cím, valamint a 280. §, a 283. § (4) bekezdése, 285. § (1) bekezdésének utolsó mondata, a 293. § (1) bekezdéséből, a 302. § (1) bekezdéséből, valamint a 304. § (2) bekezdéséből "a 280. §" szövegrész, a 305. §, a 355. § hatályát veszti, de a hatályon kívül helyezett rendelkezéseket a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben továbbra is alkalmazni kell.

(3) A 148. § (2) bekezdéséből az "és a felek méltányos érdekeinek" szövegrész hatályát veszti, de a hatályon kívül helyezett rendelkezést a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben továbbra is alkalmazni kell, ha a törvény hatálybalépésekor a bíróság a felek egyezségének jóváhagyása kérdésben már döntést hozott.

(4) A törvény hatálybalépésével a 217. § (3) bekezdéséből a "különösen, ha a kötelezett fél kereseti viszonyai azt indokolttá teszik" szövegrész, a 233. § (3) bekezdésének a) és c) pontja hatályát veszti, azonban a hatályon kívül helyezett rendelkezéseket a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben továbbra is alkalmazni kell, ha a bíróság a törvény hatálybalépésekor az elsőfokú határozatot már meghozta.

32. §[32]

33. §[33]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1995. június 20-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1995. június 30.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi CX. törvény 174. § (2) bekezdés j) pontja. Hatálytalan 2000.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi CX. törvény 174. § (2) bekezdés j) pontja. Hatálytalan 2000.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi LXV. törvény 17. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2004.07.15.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi CX. törvény 174. § (2) bekezdés j) pontja. Hatálytalan 2000.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXII. törvény 38. § k) pontja. Hatálytalan 1999.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 206. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.