1997. évi LXXII. törvény

a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. § (1)[8]

(2)[9]

8. §[10]

9. §[11]

10. §[12]

11. §[13]

12. §[14]

13. §[15]

14. §[16]

15. §[17]

16. § (1)[18]

(2)[19]

17. §[20]

18. §[21]

19. §[22]

20. §[23]

21. §[24]

22. §[25]

23. §[26]

24. §[27]

25. §[28]

26. §[29]

27. §[30]

28. §[31]

29. §[32]

30. §[33]

31. §[34]

32. §[35]

33. § (1)[36]

(2)[37]

(3) Ahol a Pp. népi ülnököt említ, azon a továbbiakban ülnököt kell érteni.

34. §[38] (1) E törvény a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel 1999. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 11-15. §, a 16. § (1) bekezdése, a 18-20. §, a 23-25. § és a 33. § (2) bekezdése 1998. január 1-jén lép hatályba. A 11-15. §, a 16. § (1) bekezdése, a 18-20. § és a 33. § (2) bekezdése rendelkezéseit a hatálybalépés után indult ügyekben kell alkalmazni azzal, hogy a másodfokú bíróságnak a fellebbezést hivatalból elutasító végzése ellen a (3) bekezdésben meghatározott külön törvény hatálybalépéséig a 233/A. §-ban meghatározott fellebbezés helyett felülvizsgálatnak van helye. A 23-25. §-ok rendelkezéseit a hatálybalépéskor jogerősen be nem fejezett ügyekben is alkalmazni kell.

(3) A 2. §, a 6. §, a 7. § (1) bekezdése, a 8-10. §, a 16. § (2) bekezdése, a 17. §, a 21. §, a 33. § (1) bekezdése és a 35. § hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.

35. §[39] (1)[40] E törvénynek az 1999. január 1. napján hatályba lépő és a külön törvénnyel hatályba lépő rendelkezéseit a hatálybalépés után indult ügyekben kell alkalmazni, a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel.

36. §[41]

37. §[42]

38. §[43]

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1997. július 8-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Ezen törvény 34. § (3) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Ezen törvény 34. § (3) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.

[8] Ezen törvény 34. § (3) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Ezen törvény 34. § (3) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.

[11] Ezen törvény 34. § (3) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.

[12] Ezen törvény 34. § (3) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Az 1997. évi LXXII. törvény 16. § 1. bekezdését az 1999. évi CX. törvény 174. § 2. bekezdésének m) pontja hatályon kívül helyezte

[19] Ezen törvény 34. § (3) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.

[20] Ezen törvény 34. § (3) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Ezen törvény 34. § (3) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi CV. törvény 21. § -a. Hatálytalan 2002.01.01.

[26] Az 1997. évi LXXII. törvény 23. §-át az 1999. évi CX. törvény 174. § 2. bekezdésének m) ponjta hatályon kívül helyezte

[27] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi CV. törvény 21. § -a. Hatálytalan 2002.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi CV. törvény 21. § -a. Hatálytalan 2002.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[36] Ezen törvény 34. § (3) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[38] Az 1997. évi LXXII. törvény 34. §-a az 1998. évi LXXI. törvény 1. §-ának megfelelően módosított szöveg

[39] Ezen törvény 34. § (3) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.

[40] Megállapította a 1998. évi LXXI. törvény 2. §-a. Hatályos 1999.01.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 310. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére