9/1995. (II. 24.) NM rendelet

a közforgalmú gyógyszertárban és gyógyszerkészítő laboratóriumban készített gyógyszerek előállításának és készítési díjának egyes kérdéseiről

Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 25/A. § a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az Egészségbiztosítási Önkormányzattal egyetértésben - az alábbiakat rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) az egyedi előirat szerint rendelt, gyógyszertárban készített gyógyszerekre;

b) a galenusi gyógyszerkészítményekre (a továbbiakban együtt: magisztrális készítményekre).

(2) E rendelet alkalmazásában galenusi gyógyszerkészítmény a hatályos Szabványos Vényminták gyűjteményében (Formulae Normales), a hatályos Magyar Gyógyszerkönyvben, valamint az Országos Gyógyszerészeti Intézet határozatában közzétett készítmények.

2. §[1] Az egyedi előirat szerint rendelt gyógyszereket gyógyszertárak; a galenusi gyógyszerkészítményeket gyógyszertárak, valamint erre engedéllyel rendelkező gyógyszergyárak (a továbbiakban: előállítók) készíthetik el.

3. § (1)[2] A magisztrális készítményekre a 4. §-ban foglaltak kivételével a külön jogszabályban rögzített készítési díj (magisztrális díjtétel) alkalmazható.

(2) Készítési díj csak egyszer, egyféle címen, a kiadásra kerülő végső gyógyszerformánál számolható el.

(3) Az egyedi előirat szerint rendelt, gyógyszertárban készített gyógyszerek fogyasztói árának kiszámításánál külön-külön tételenként fel kell tüntetni a gyógyszeranyagok fogyasztói árát. Egy-egy díjtétel 10 fillérnél kevesebb nem lehet.

(4) Az egyedi előirat szerint rendelt gyógyszerek elkészítésénél a vonatkozó szakmai előírások szerint kell eljárni. A felhasznált segédanyagok mennyiségét a vényen fel kell tüntetni, és ezek fogyasztói árát tételesen kell felszámítani.

(5) A (4) bekezdésben előírtak vonatkoznak arra az esetre is, ha a gyógyszerész a gyógyszert a rendelvénytől eltérően készíti el (pl. inkompatibilitás).

4. § (1) Az 1. számú mellékletben felsorolt készítményeknél az előállítók áraikat a mindenkori termelési költségek figyelembevételével alakítják ki, azokra készítési díj nem számolható fel.

(2) Az 1. számú mellékletben szereplő készítményeknél, ha azokat a gyógyszertár kiszolgáltatásra kész állapotban szerzi be, készítési díj nem számítható fel.

5. § (1)[3]

(2) Az 1. számú mellékletben nem szereplő galenusi gyógyszerkészítmények előállító által történő elkészítése esetén a készítési díj a gyógyszertár és az előállító között megállapodás szerint megosztható.

6. § Ez a rendelet 1995. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 9/1995. (II. 24.) NM rendelethez[4]

Galenusi termékek

Acidum aceticum dilutum 20% Ph. Hg. VII.

Acidum chloratum dilutum 10% Ph. Hg. VII.

Alumínium aceticum tartaricum solutum

Aqua calcis FoNo VI.

Aqua destillata pro injectione Ph. Hg. VII.

Benzalkonium chloratum solutum 10% FoNo VI.

Calcium bromatum solutum 33,3% FoNo VI.

Calcium chloratum solutum 50%

Detergens sulfuratum FoNo VI. 100 g

Elixirium thymi compositum

Extractum aloes siccum

Extractum belladonnae siccum

Extractum liquiritiae fluidum

Extractum liquiritiae venale

Extractum opii siccum

Extractum rhei siccum

Extractum strychni siccum

Extractum valerianae siccum

Ferrum chloratum solutum 50%

Liquor formaldehydi saponatus

Mixtura pectoralis FoNo VI. 200 g

Mucilago hydroxyaethylcellulosi

Natrium bromatum solutum 33,3% FoNo VI.

Oculentum hydrosum

Oculentum simplex

Oleum ricini sterilisatum Ph. Hg. VII. 10 g

Pasta zinci oxydati

Pasta zinci oxydati oleosa

Pasta zinci oxydati salicylata (Pasta Lassari)

Phenolum liquefactum

Phenylhydrargyrum boricum solutum 0,1% FoNo VI.

Sapo kalinus

Sapo kalinus venalis

Solutio conservans

Solutio Castellani sine fuchsino

Solutio natrii chlorati 0,9%

Solutio ophtalmica cum benzalkonio

Solutio ophtalmica cum phenylhydrargyro borico

Solutio ophtalmica cum thiomersalo

Solutio sulfurata pro balneo (calcii sulfurati)

Solvens pro oculoguttis cum benzalkonio

Solvens pro oculoguttis cum phenylhydrargyro borico

Solvens pro oculoguttis cum thiomersalo

Solvens viscosa pro oculoguttis

Solvens viscosa pro oculoguttis cum phenylhydrargyro borico

Solvens viscosa pro oculoguttis cum thiomersalo

Sparsorium antisudoricum FoNo VI. 68 g

Sparsorium hexachloropheni 100 g

Sparsorium hexachloropheni FoNo VI. 50 g

Sparsorium infantum FoNo VI. 80 g

Sparsorium sulfaboricum 10 g

Spiritus menthae cum sale

Spiritus saponatus

Suppositorium aminophenazoni 0,1 g dobozos 6 x

Suppositorium aminophenazoni 0,2 g dobozos 6 x

Suppositorium aminophenazoni 0,3 g dobozos 10 x

Suppositorium aminophenazoni 0,5 g dobozos 3 x

Suppositorium analgeticum dobozos 6 x

Suppositorium analgeticum forte dobozos 3 x

Suppositorium antipyreticum pro parvulo dobozos 6 x

Suppositorium antispasticum pro parvulo dobozos 10 x

Suppositorium benzocaini compositum dobozos 25 x

Suppositorium haemorrhoidale dobozos 10 x

Suppositorium paracetamoli 120 mg dobozos 10 x

Suppositorium paracetamoli 250 mg dobozos 6 x

Suppositorium paracetamoli 500 mg dobozos 6 x

Suppositorium paracetamoli 60 mg dobozos 10 x

Suppositorium spasmolyticum dobozos 6 x

Suppositorium theophyllini 20 mg dobozos 10 x

Suppositorium theophyllini 40 mg dobozos 10 x

Suppositorium theophyllini comp. dobozos 10 x

Suppositorium theophyllini dobozos 10 x

Suppositorium theophyllini pro parvulo dobozos 10 x

Tabletta aminophenazoni 100 mg 20 x

Tabletta aminophenazoni 300 mg 10 x

Tabletta analgetica FoNo VI. 10 x

Tabletta antidolorica FoNo VI. 10 x

Tabletta antispastica pro parvulo FoNo VI. 50 x

Tabletta asthmalytica fortis20 x

Tabletta barbamidi compositum FoNo VI. 10 x

Tabletta calcii carbonici 700 mg 10 x

Tabletta chinacisalis cum vitamino C FoNo VI. 10 x

Tabletta coffeini 100 mg 10 x

Tabletta coffeini 50 mg 30 x

Tabletta ferri reducti 100 x

Tabletta kalii chlorati 1 g FoNo VI. 20 x

Tabletta magnesii citrici 500 mg 10 x

Tabletta magnesii et calcii 100 x

Tabletta neutracidus 40 x

Tabletta nicophyllini 30 x

Tabletta phenolphthaleini composita 10 x

Tabletta roborans 100 x

Tabletta theophyllini composita Fo No VI. 10 x

Tabletta tonisans 50

Tabletta trikalii citrici 1 g 20 x

Thiomersalum solutum 0,1%

Tinctura amara

Tinctura arnicae

Tinctura aromatica

Tinctura aurantii

Tinctura aurantii pro sirupo

Tinctura belladonnae

Tinctura benzoes

Tinctura capsici

Tinctura chamomillae

Tinctura chinae composita

Tinctura ipecacuanhae

Tinctura opii

Tinctura ratanhiae

Tinctura saponariae

Tinctura strychni

Tinctura thymi

Tinctura valerianae aetherea

Tinctura valerianae alcoholica

Tinctura veratri

Unguentum aluminii acetici tartarici

Unguentum aluminii acetici tartarici (kiszerelt) 50 g

Unguentum emolliens

Unguentum emulsificans anionicum

Unguentum emulsificans nonionicum

Unguentum glycerini

Unguentum hydrophilicum anionicum

Unguentum hydrophilicum anionicum (kiszerelt) 100 g

Unguentum hydrophilicum nonionicum

Unguentum hydrophilicum nonionicum (kiszerelt) 100 g

Unguentum infantum 130 g

Unguentum nasale (kiszerelt) 10 g

Unguentum oleosum

Unguentum simplex

Unguentum stearini

Unguentum stearini (kiszerelt) 50 g

Unguentum zinci oxydati

Vaselinum acidi borici

Vaselinum cholesterinatum

Zincum chloratum solutum 50% FoNo VI.

2. számú melléklet a 9/1995. (II. 24.) NM rendelethez[5]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 37/2001. (XI. 9.) EüM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2001.11.12.

[2] Módosította a 37/2001. (XI. 9.) EüM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2001.11.12.

[3] Hatályon kívül helyezte a 19/2001. (V. 23.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2001.07.01.

[4] Megállapította a 40/1997. (XII. 5.) NM rendelet 1. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 37/2001. (XI. 9.) EüM rendelet 2. § c) pontja. Hatálytalan 2001.11.12.

Tartalomjegyzék