1972. évi II. törvény

az egészségügyről

A Magyar Köztársaságban az egészségügy össztársadalmi feladat. Ezt a feladatot az állami egészségügyi szolgálat szervei a társadalombiztosítás szervei, az egyházak, az alapítványok, a társadalmi szervezetek, a vállalkozások és az állampolgárok közreműködésével látják el.[1]

Az állampolgár köteles előmozdítani a saját, a családja, a születendő gyermeke és a környezetében élők egészségének - testi, szellemi és szociális jólétének - a megóvását és helyreállítását.

ELSŐ RÉSZ

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

MÁSODIK RÉSZ[7]

HARMADIK RÉSZ

A GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁS

I. fejezet[8]

II. fejezet[9]

III. fejezet

A gyógyító-megelőző tevékenységgel kapcsolatos rendelkezések

Az orvos gyógyító-megelőző tevékenysége

43. §[10]

44. §[11]

45. §[12]

46. §[13]

A műtétekre vonatkozó rendelkezések

47. §[14]

48. §[15]

Vér vagy más vizsgálati anyag vétele vizsgálat céljából

49. §[16]

Szerv, szövet kivétele és átültetése

50. §[17]

51. §[18]

52. §[19]

A vér, szerv vagy szövet adományozójának kártalanítása

53. §[20]

A szerv, szövet felhasználása

54. §[21]

NEGYEDIK RÉSZ

A GYÓGYSZERÜGY

A gyógyszerellátás

55. §[22]

56. §[23]

Kábítószerek előállítása és forgalomba hozatala

57. §[24]

Egyéb rendelkezések

58. §[25]

ÖTÖDIK RÉSZ

A LAKOSSÁGNAK EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA VALÓ NEVELÉSE

59. §[26]

HATODIK RÉSZ

A GYÓGYFÜRDŐ- ÉS ÜDÜLÉSÜGGYEL, VALAMINT AZ ÁSVÁNYVIZEKKEL ÉS GYÓGYVIZEKKEL KAPCSOLATOS EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁSI FELADATOK

A gyógyfürdő- és üdülésügy

60. §[27]

Az ásvány- és gyógyvizek, a gyógyiszapok és a gyógyforrástermékek

61. §[28]

A gyógyfürdő- és üdülésüggyel, az ásvány- és gyógyvizekkel kapcsolatos engedély módosítása, visszavonása

62. §[29]

HETEDIK RÉSZ

AZ ORVOSI MŰSZER- ÉS GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZELLÁTÁS

63. §[30]

NYOLCADIK RÉSZ

A HALOTTAKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

64. §[31]

65. §[32]

66. §[33]

KILENCEDIK RÉSZ

A KÉPZÉS, SZAKKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS; AZ ORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI TUDOMÁNYOK MŰVELÉSE, FEJLESZTÉSE

67. §[34]

68. §[35]

68/A. §[36]

TIZEDIK RÉSZ

AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

I. fejezet

Az egészségügyi képesítéshez kötött tevékenység folytatására való jogosultság feltételei

Az orvosi és a gyógyszerészi tevékenység

69. §[37]

70. §[38]

71. §[39]

72. §[40]

Egyéb egészségügyi képesítéshez kötött tevékenység folytatásának feltételei

73. §[41]

II. fejezet

Az egészségügyi képesítéshez kötött tevékenységgel kapcsolatos egyéb rendelkezések

Az egészségügyi képesítéshez kötött tevékenységgel kapcsolatos magatartás

74. §[42]

75. §[43]

Az orvosi és a gyógyszerészi tevékenység megtagadása

76. §[44]

A titoktartási kötelezettség

77. §[45]

78. §[46]

Egyéb rendelkezések

79. §[47]

80. §[48]

III. fejezet

A magángyakorlat és a magántevékenység

81. §[49]

IV. fejezet

TIZENEGYEDIK RÉSZ

AZ ÁLLAM EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEI[50]

85. §[51]

TIZENKETTEDIK RÉSZ

NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ RENDELKEZÉSEK

86. §[52]

87. §[53]

TIZENHARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK ÉS EGYESÜLETEKNEK AZ EGÉSZSÉGÜGGYEL KAPCSOLATOS FELADATAI

88. §

89. §

90. §[54]

TIZENNEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

90/A. §[55]

A 90/A. § (1) bekezdése szerinti adatok - a TAJ szám kivételével - személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználhatók és átadhatók.

91. §[56]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1990. évi XXII. törvény 30. §-a. Hatályos 1990.03.15.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi XXXVII. törvény 2.§ (2) bekezdésével megállapított 1997. évi CLIV. törvény 246. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1999.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi XXXVII. törvény 2.§ (2) bekezdésével megállapított 1997. évi CLIV. törvény 246. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1999.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi XXXVII. törvény 2. § (2) bekezdésével megállapított 1997. évi CLIV. törvény 246. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1999.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi XXXVII. törvény 2. § (2) bekezdésével megállapított 1997. évi CLIV. törvény 246. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1999.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi XXXVII. törvény 2. § (2) bekezdésével megállapított 1997. évi CLIV. törvény 246. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1999.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi XXV. törvény 25. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1999.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi XXV. törvény 25. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1999.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi XXV. törvény 25. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1999.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi XXV. törvény 25. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1999.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi XXXVII. törvény 2. § (2) bekezdésével megállapított 1997. évi CLIV. törvény 246. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1999.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi XXXVII. törvény 2. § (2) bekezdésével megállapított 1997. évi CLIV. törvény 246. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1999.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi XXXVII. törvény 2. § (2) bekezdésével megállapított 1997. évi CLIV. törvény 246. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1999.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi XXXVII. törvény 2.§ (1) bekezdésével megállapított 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi XXXVII. törvény 2.§ (1) bekezdésével megállapított 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi XXXVII. törvény 2. § (1) bekezdésével megállapított 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2000.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[40] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[41] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[42] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[43] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[44] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[45] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi XLVII. törvény 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[47] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[48] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[49] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[50] A címet módosította az 1990. évi XXII. törvény 34. §-a. Hatályos 1990.03.15.

[51] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[52] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[53] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[54] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[55] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi XLVII. törvény 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

Tartalomjegyzék