1/1996. (I. 18.) IKM rendelet

a GATT kedvezményes vámkontingensek és a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre vonatkozó vámkontingensek igényléséről szóló 6/1995. (I. 27.) IKM rendelet módosításáról

Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetve behozataláról szóló, többször módosított 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A GATT kedvezményes vámkontingensek és a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre vonatkozó vámkontingensek igényléséről szóló 6/1995. (I. 27.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-ának (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"(1) Az 1. és 2. számú mellékletében meghatározott vámkontingensekre vonatkozó részletes pályázati feltételeket a Külkereskedelmi Tájékoztatóban - a pályázat megnyitása előtt legalább 10 nappal - közzé kell tenni. A közzétételről szóló tájékoztatást ugyanebben az időpontban két országos napilapban közzé kell tenni úgy, hogy a tájékoztatásban a pályázati felhívás megjelenésének pontos helye és időpontja megjelölésre kerüljön.

(2) A pályázatokat - a 2. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt esetben a díj megfizetésének igazolásával - az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Engedélyezési Főosztályánál (a továbbiakban: IKM) a pályázatban előírt módon kell benyújtani (1054 Budapest, Hold u. 17.)"

2. § Az R. 1. és 2. számú mellékletének helyébe az e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Rendelkezéseit először az 1996. I. félévre meghirdetett vámkontingensek esetében kell alkalmazni.

1. számú melléklet az 1/1996. (I. 18.) IKM rendelethez

[1. számú melléklet a 6/1995. (I. 27.) IKM rendelethez]

Pályázati díj mellett pályáztatott termékek

VámtarifaszámÁrumegnevezés
1701Nád- vagy répacukor és vegytiszta szaharóz szilárd állapotban
1704Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül
1806Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény
2105Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is
2203Malátából készült sor

2. számú melléklet az 1/1996. (I. 18.) IKM rendelethez

[2. számú melléklet a 6/1995. (I. 27.) IKM rendelethez]

Pályázati díj nélkül pályáztatott termékek

VámtarifaszámÁrumegnevezés
0101Élő ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér
0104Élő juh és kecske
0106Más élő állat
0206Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér, élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva
04
Kivéve:
0401 0402
0410
Tejtermékek; madártojás; természetes méz
0504Állati bél, hólyag és gyomor (a halból származó kivételével), egészben vagy darabban; frissen hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
0505Madárbőr, madárrész tollal vagy pehellyel, toll (nyírt széllel is) és pehely, legfeljebb tisztítva, fertőtlenítve, tartósításra előkészítve, további megmunkálás nélkül; toll- és tollrészhulladék
0511Másutt nem említett állati termék; az 1. vagy a 3. Árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat
07
Kivéve:
0714Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek, gumók
08
Kivéve:
0814Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió
0901Kávé, nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is kávéhéj és -burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé
10
Kivéve:
1007 1008Gabonafélék
1101Búzaliszt vagy kétszeres liszt
1104Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált), az 1006 vtsz. alá tartozó rizs kivételével; gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve
1105Liszt, dara, por, pehely, granulátum és labdacs (pellet) burgonyából
1107Maláta, pörkölve is
1210Komlótoboz, frissen vagy szárítva, őrölve, porítva vagy labdacs (pellet) alakban is; lupulin
1212Szentjánoskenyér, tengeri moszat és egyéb alga, cukorrépa és cukornád, frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, őrölve is; másutt nem említett, elsősorban emberi fogyasztásra szolgáló gyümölcsmag és más növényi termék (beleértve a Cichorium intybus sat. fajta nem pörkölt cikóriagyökeret is)
1501Sertészsír (szalonna is) és baromfizsír a 0209, 1503 vtsz. alá tartozók kivételével
1507Szójababolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1512Napraforgómag-, pórsáfránymag- és gyapotmagolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1514Repce- és mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1601Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek
1602Más elkészített és konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér
1604Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló
1702Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup ízesítő- vagy színezőanyag hozzáadása nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor
19
Kivéve:
1903Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termék; cukrászati termék
20Zöldségfélékből, gyümölcsből, dióból és más növényrészekből előállított készítmények
21Különböző ehető készítmények
22
Kivéve:
2203
2206
Italok, szesz és ecet
2309Állatok etetésére szolgáló készítmény
2401Feldolgozatlan dohány; dohányhulladék
3302Illatanyag-keverékek; valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatot is); más illatanyag-készítmény italgyártáshoz
3823Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav; ipari zsíralkohol

Tartalomjegyzék