24/1996. (VIII. 16.) FM rendelet

a földművelésügyi alapoktól átvett feladatok 1996. évi költségvetési támogatásáról szóló 44/1995. (XII. 29.) FM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény 69. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A földművelésügyi alapoktól átvett feladatok 1996. évi költségvetési támogatásáról szóló 44/1995. (XII. 29.) FM rendelet 4. számú melléklete kiegészül e rendelet mellékletében foglalt települések jegyzékével.

2. §

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Lakos László s. k.,

földművelésügyi miniszter

Melléklet a 24/1996. (VIII. 16.) FM rendelethez

["4. számú melléklet a 44/1995. (XII. 29.) FM rendelethez

Fejlesztési támogatásra kedvezményezett térségek és települések jegyzéke

Készült az 1995. június 30-i állapot szerinti ingatlan- (földnyilvántartási adatok alapján

A 19 AK/ha alatti települések névsora

A település neveSzántó AK/ha
...Nógrád megye"] 
...Kétbodony12.68
...Tolmács18.91
 

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére