25/1996. (X. 9.) KTM rendelet

a Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom "Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület" elnevezéssel a Pusztaegres, Sárbogárd, Sáregres községhatárokban lévő, mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 1495,5 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a Rétszilasi halastórendszer és az azt kísérő nádas-gyékényes szegélyek és kapcsolódó szikesedő legelők különlegesen értékes növény- és állatvilágának megvédése, madárvonulási időszakban a zavartalan pihenőhely biztosítása, a terület tájképi értékeinek megóvása.

3. §[1] A természetvédelmi terület természetvédelmi kezelői feladatait a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 25/1996. (X. 9.) KTM rendelethez

A Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Fejér vármegye[2]

Pusztaegres

0178-0182, 0185-0192, 0194-0200, 0201/3, 0201/5, 0202-0204, 0206-0223, 0226, 0228-0229/1, 0230/1, 0232, 0236, 0238, 0239/2, 0245-0254, 0265-0268, 0269/2, 0270, 0277-0279

Sárbogárd

0110/2-3, 0110/5, 0110/7-11, 0959-0961, 0973, 0975-0976, 0978-0985, 0987/2, 0991-0993, 0996-0997, 01001-01002, 01004/1-2, 01005-01007

Sáregres

0137, 0139, 0164-0171, 0172/2, 0173, 0176-0179

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 32/2017. (VI. 9.) FM rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.06.10.

[2] Módosította az 51/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék