27/1996. (X. 9.) KTM rendelet

a Long-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom "Long-erdő Természetvédelmi Terület" elnevezéssel az Alsóberecki, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Vajdácska községhatárokban lévő, mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 1123,2 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a Bodrog folyó mentén, a holtágakkal határolt területen, a már csak itt meglévő, természetszerű, ártéri erdőtársulások, valamint a gazdag növény- és állatvilág megőrzése.

3. § A természetvédelmi terület értékeinek megóvása, őrzése és fenntartása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 27/1996. (X. 9.) KTM rendelethez

A Long-erdő Természetvédelmi Terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Alsóberecki

049, 050/2, 052/2, 053

Sárospatak

063, 069, 091/1, 092/2

Sátoraljaújhely

047, 048, 098, 099/1, 099/2, 0100, 0101, 0104, 0105, 0106, 0107/2, 0108, 0109, 0110/1, 0110/2, 0111

Vajdácska

024, 026, 028, 029, 030, 033, 034

Tartalomjegyzék