40/1996. (VII. 9.) IKM rendelet

a GATT kedvezményes vámkontingensek és a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre vonatkozó vámkontingensek igényléséről szóló 6/1995. (I. 27.) IKM rendelet módosításáról

Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetve behozataláról szóló, többször módosított 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A GATT kedvezményes vámkontingensek és a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre vonatkozó vámkontingensek igényléséről szóló 6/1995. (I. 27.) IKM rendelet 1. és 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit először az 1996. II. félévére meghirdetett vámkontingensek esetében kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 40/1996. (VII. 9.) IKM rendelethez

1. számú melléklet a 6/1995. (I. 27.) IKM rendelethez

Pályázati díj mellett pályáztatott termékek

Vámtarifa-
szám
Árumegnevezés
0102Élő szarvasmarhafélék
Kivéve: tenyészállat
0103Élő sertés
Kivéve: tenyészállat
0105Élő baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk
Kivéve: tenyészállat
0201Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve
0202Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva
0203Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva
0207A 0105 vtsz. alá tartozó élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva
0209Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék, nem olvasztott vagy másképpen nem kivont, frissen, hűtve vagy fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
0210Élelmezési célra alkalmas hús vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből
0401Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül
0402Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával
0406Sajt és túró
1006Rizs
1517Margarin az ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével
1701Nád- vagy répacukor és vegytiszta szaharóz szilárd állapotban
1704Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül
1806Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény
2105Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is
2203Malátából készült sör

2. számú melléklet a 40/1996. (VII. 9.) IKM rendelethez

2. számú melléklet a 6/1995. (I. 27.) IKM rendelethez

Pályázati díj nélkül pályáztatott termékek

Tartalomjegyzék