1996. évi LX. törvény

az egyes köztartozások behajtásával összefüggő törvények módosításáról[1]

A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény módosítása

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

[5]

4-8. §[6]

9. §[7]

10. §[8]

11. §[9]

12. §[10]

13. §[11]

14. §[12]

15. §[13]

Záró rendelkezések

16. § (1) E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A Cstv.-nek az e törvény 1. §-ával és a 2. § (2) bekezdésével megállapított rendelkezéseit az 1992. január 1. után indult és folyamatban levő ügyekben az a) pontban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni:[14]

a) a Cstv. 12. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti fizetési kötelezettségekre vonatkozó rendelkezést az e törvény hatálybalépése után esedékessé váló kifizetésekre kell alkalmazni;

b)[15]

(3)[16]

(4)[17] A T.-nek az e törvény 4-8. §-ával megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy a T. 104/D. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatálybalépését követően benyújtott keresetek elbírálására kell alkalmazni.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1996. július 3-i ülésnapján fogadta el.

[2] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 258. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 258. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 258. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 258. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Az 1996. évi LX. törvény 4-8. § -ait az 1997. évi LXXX. törvény mellékletének c) pontja hatályon kívül helyezte

[7] A §-t valamint az megelőző címet hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[12] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 258. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 258. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 258. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 258. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[17] Az 1996. évi LX. törvény 16. § 4. bekezdését az 1997. évi LXXX. törvény mellékletének c) pontja hatályon kívül helyezte

Tartalomjegyzék