64/1996. (V. 3.) Korm. rendelet

a Külügyminisztérium Integrációs Külgazdasági Államtitkárságáról[1]

1. §[2] A Kormány a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozása és az arra való felkészülés, valamint az Európai Unióban való tagságból eredő feladatok teljesítésének előmozdítása érdekében létrehozza a Külügyminisztérium Integrációs és Külgazdasági Államtitkárságát (a továbbiakban: Államtitkárság). Az Államtitkárság vezetője egyben az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság helyettes vezetője.

2. § (1) Az Államtitkárság a külügyminiszter irányítása alatt áll.

(2) Az Államtitkárság költségvetését a Külügyminisztérium fejezetében kell megtervezni.

3. § (1) Az Államtitkárság vezetőjét a külügyminiszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki.

(2) Az Államtitkárság vezetőjének helyetteseit a külügyminiszter nevezi ki.

(3) Az Államtitkárság szervezeti és működési rendjét - a Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának keretében - a külügyminiszter jóváhagyásával az Államtitkárság vezetője állapítja meg.

4. §[3] Az Államtitkárság közreműködik a csatlakozással, ezt követően pedig a tagsággal kapcsolatos kormányzati feladatok koordinációjában, valamint a Kormány által ezzel összefüggésben kijelölt feladatok ellátásában.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)[4]

6. § E rendelet hatálybalépésével az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Európai Ügyek Hivatalának állományában közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók jogviszonya a Külügyminisztériumnál folytatódik, amely a közszolgálati jogviszony szempontjából a munkáltató névváltozásának minősül.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 70/2003. (V. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.05.19.

[2] Megállapította a 70/2003. (V. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.05.19.

[3] Megállapította a 70/2003. (V. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2003.05.19.

[4] A 64/1996. (V. 3.) Korm. rendelet 5. § 2. bekezdését az 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte