145/1997. (IX. 5.) Korm. rendelet

a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. § (1) E rendelet 1997. október 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit - a 4. § kivételével - azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a megállapodást 1997. szeptember 30. után kötötték.

(2)[5]

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1324. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1324. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1324. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1324. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1324. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.