1997. évi CL. törvény

a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett támogatással folyamatban lévő egyes egészségügyi beruházásainak rendezése érdekében szükséges egyéb törvénymódosításokról[1]

Az Országgyűlés - a helyi önkormányzatok címzett támogatással folyamatban lévő egyes egészségügyi beruházásainak mielőbbi megnyugtató befejezése érdekében - egyes törvények módosítására az alábbi törvényt alkotja:

1. § (1) A Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 20. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A (8) és a (9) bekezdésben foglaltak kivételével, a helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásainak, a 20. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatásnak lemondással felszabaduló összege, továbbá a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásai tekintetében az 1997. évi előirányzatból és az előző évek előirányzat-maradványából július 1-jétől lemondással felszabaduló összeg a 21. §-ban meghatározott előirányzatot növeli."

(2) A Kvt. 20. §-a a következő új, (8) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (8) bekezdés számozása (9) bekezdésre módosul:

"(8) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának 1997. évi előirányzatából és az előző évek előirányzat-maradványából november 1-jétől lemondással felszabaduló összegből 1 175 263 ezer Ft felhasználható a helyi önkormányzatok címzett támogatással folyamatban lévő egyes egészségügyi beruházásainak támogatására."

2. § (1) A helyi önkormányzatok 1994. évi új induló címzett támogatásáról, továbbá a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény kiegészítéséről szóló 1994. évi XXVI. törvény 1. számú mellékletének 23. sora az alábbiak szerint módosul:

Ezer forintban

SorszámAz önkormányzat neveAz igény megnevezéseA beruházás összes költségeEbbőlAz igényelt támogatás éves ütemezése
önkormányzat saját forrásaigényelt támogatás1994199519961997
23.Tolna Megyei ÖnkormányzatMegyei Kórház rekonstrukciója (új műtő és diagnosztikai tömb építése)3 058 263223 0002 835 26352 000200 000900 0001 683 263

(2) A helyi önkormányzatok 1996. évi új induló címzett támogatásáról szóló 1996. évi XLVI. törvény 1. számú mellékletének 46., 48. és 54. sora az alábbiak szerint módosul:

Ezer forintban

SorszámAz önkormányzat neveAz igény megnevezéseA beruházás összes költségeEbbőlAz igényelt támogatás éves ütemezése
önkormányzat saját forrásaigényelt támogatás199519961997
46.OrosházaVárosi Kórház6 rekonstrukciója (főépület rekonstrukciójának folytatása: gépészeti berendezések cseréje, műtőklíma, tetőtér-beépítés, hotelszárny komfortosítása, sürgősségi osztály bővítményben történő kialakítása)1 007 70001 007 70073 000564 000370 700
48.SátoraljaújhelyVárosi Kórház rekonstrukciója (sebészeti osztály és műtő rek., traumatológiai részleg, gazdasági-műszaki munkahelyek kialakítása; prosectura rekonstrukció)559 2764 500554 77679 000355 776120 000
54.VácJávorszky Ödön Kórház rekonstrukciója (gyógyszertár és sterilizáló kialakítása meglévő épületben, diagnosztikai szárny belső átalakítása, sürgősségi betegfelvétel létesítése557 00038 000519 00071 000380 00068 000

3. § A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIX. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés nem vonatkozik e törvény 2. §-ában meghatározott helyi önkormányzati beruházásokra.

4. § Ez a törvény a kihirdetés napján lép hatályba.

Göncz Árpád s.k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s.k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1997. december 15-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék