22/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet

a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet bővítéséről és a Vajai-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 3/1996. (IV. 17.) KTM rendelet módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom és az 5/1990. (VI. 18.) KöM rendelettel létesített Kesznyéteni Tájvédelmi Körzethez csatolom a Tiszadob és Tiszalúc községhatárokban lévő, a mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 2013,5 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a Tisza völgyében kialakult változatos, fajokban gazdag terület ökológiai, geográfiai, tájtörténeti és tájképi értékeinek megőrzése, a jelenlegi védett természeti területek közötti összeköttetés megteremtése, ezáltal a teljes, egy egységet képező terület védelmének biztosítása.

3. § A védett terület természeti értékeinek megőrzése, fenntartása, bemutatása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. §[1]

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Melléklet a 22/1997. (VIII. 1.) KTM rendelethez

A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet bővítési területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye[2]

Tiszadob

020, 021, 022, 023, 025, 084, 085, 108, 0134, 0139, 0140/1, 0142/1, 0142/2, 0143/1, 0143/2, 0143/3, 0320, 0332, 0334, 0373/2, 0373/3, 0373/4, 0374, 0376/2, 0377, 0378, 0379, 0391, 0392, 0394/1, 0394/2, 0395, 0397, 0398, 0401, 0409, 0428/1, 0429, 0430/2, 0430/3, 0430/4, 0430/5, 0432, 0433, 0434/2, 0435, 0436, 0512, 0513, 0530/1, 0530/2, 0531, 0532, 0533, 0534, 0536, 0537/1, 0537/2, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0545, 0546, 0547/1, 0547/2, 0548, 0550/1, 0550/2, 0551, 0552, 0553, 0558, 0559/2, 0560, 0565, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573/1, 0573/2, 0573/3, 0574, 0575, 0582, 0585/1, 0586, 0587, 0590/1, 0590/2, 0590/3, 0604, 0609, 0610, 0611, 0613, 0614, 0650, 0651, 0652/2, 0654/1, 0654/2, 0655, 0656, 0658, 0665, 0674, 0675, 0677, 0679, 0681, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0694/1, 0694/2, 0694/3, 0695, 0696/2, 0696/3, 0697/1, 0697/2, 0698, 0701, 0702, 0703, 0705, 0706, 0707, 0711, 0712, 0727, 0733, 0735

Tiszalúc

032, 028/A, 028/B

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 28. § 9. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Módosította az 53/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék