251/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. § (1) E rendelet 1998. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az R. 4. §-a (3) bekezdésének b) pontját a folyamatban lévő, illetőleg jogerős határozattal még le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell. A jogerős határozattal lezárt ügyekben az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv külön kérelem nélkül - hivatalból - intézkedik a határozat módosítása és a módosító határozat foganatosítása iránt azzal, hogy a különbözet tekintetében az R. 1. §-a (2) bekezdésének, a 2. §-a (4) bekezdésének és az 5. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1304. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1304. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1304. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1304. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1304. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1304. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.