20/1998. (VI. 25.) KTM rendelet

a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet bővítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom, és a 2/1988. (V. 26.) KVM rendelettel létesített és a 13/1993. (IV. 7.) KTM rendelettel bővített Hajdúsági Tájvédelmi Körzet területéhez csatolom a Hajdúsámson községhatárában lévő, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú Martinkai legelő 253,5 hektár kiterjedésű területét.

2. § A védetté nyilvánítás célja a nyírségi száraz homokpuszták egyik viszonylag természetes állapotban megőrzött maradványának, a terület kiemelkedő botanikai értékeinek és a pusztai vegetációhoz kötődő állatvilágának megóvása, a terület természeti és táji értékei fennmaradásának biztosítása.

3. § A védett terület természetvédelmi kezelési feladatait a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. § A 2. számú melléklet a Hajdúsámson községhatárában korábban védetté nyilvánított területek új és régi helyrajzi számait tartalmazza.

5. § Ez rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 20/1998. (VI. 25.) KTM rendelethez

A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet bővítéseként védetté nyilvánított Martinkai legelő ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Hajdúsámson

0348, 0354, 0363, 0384, 0385, 0387, 0389, 0390, 0391, 0396/2, 0398/3, 0407, 0408, 0415

2. számú melléklet a 20/1998. (VI. 25.) KTM rendelethez

A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védett területeinek új helyrajzi számai Hajdúsámson községhatárában az időközben végrehajtott földkönyvi módosítások következtében

0386 (0687), 0388/1-2 (0712), 0392 (0793), 0393 (0793), 0394 (0793), 0395 (0793), 0396/1 (0791), 0397 (0790), 0409 (0798), 0410 (0799), 0411 (0800), 0412 (0801), 0413 (0802), 0414 (0803)*

* A zárójelben a korábbi helyrajzi számok szerepelnek.

Tartalomjegyzék