13/1993. (IV. 7.) KTM rendelet

a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet bővítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. § (1) bekezdése a) pontjában és a 46. § (1) bekezdése d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

Védetté nyilvánítom és a 2/1988. (V. 26.) KVM rendelet 1. §-a szerint létesített Hajdúsági Tájvédelmi Körzethez csatolom a mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 1087,1 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a tájvédelmi körzet megalakulása óta végzett kutatásokkal feltárt értékes növény- és állatvilággal, valamint tájképi és kultúrtörténeti értékekkel rendelkező területek fennmaradásának biztosítása.

3. §

A tájvédelmi körzet védett értékeinek megőrzése, fenntartása, bemutatása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. §

Ez a rendelet április 10-én lép hatályba.

Dr. Gyurka János s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Melléklet a 13/1993. (IV. 7.) KTM rendelethez

A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet bővítési területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Álmosd

042/11-13, 042/14-16,050

Bagamér

0117, 0126, 0128/B, 0167, 0168, 0177, 0208/C, F, 0209, 0210, 0236-0239, 0262, 0289, 0291, 0292, 0298, 0301/1

Debrecen

0650/1, 0652-0653, 0836, 01335/3, 01612, 01719-01721, 01745/1, 01941-01942, 01943/1, 02497, 02498/1-2, 02499/1 és 3

Hajdúsámson

0687, 0712, 0790-0791, 0793, 0798-0803

Hosszúpályi

0223, 0236/2, 0241, 0245, 0425/1, 0429/1, 0434/1, 0439/2, 0449/2-3, 0455/2, 0479/C, 0480, 0481/1B

Létavértes

6112, 6114-6116, 6118-6124, 6162-6164, 6206/1-2, 6232-6243, 6256-6270, 6272-6300

Nyíracsád

0114-0115, 0117/2-3, 0118, 0119, 0132/1-2, 0179, 0182

Nyírábrány

0116, 0117/3, 0118, 0119/2, 0213-0214, 0216, 0264-0266, 0312/3-4

Vámospércs

0181/1, 0182-0185, 0188/2

Tartalomjegyzék